Wykład - Zasadnicza różnica pomiedzy towarami i usługami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasadnicza różnica pomiedzy towarami i usługami - strona 1 Wykład - Zasadnicza różnica pomiedzy towarami i usługami - strona 2 Wykład - Zasadnicza różnica pomiedzy towarami i usługami - strona 3

Fragment notatki:

Zasadnicza róznica pomiedzy towarami i usługami
Zasadnicza różnica jak stwierdził Rathmell (1974) polega na tym, że „Towary są produkowane. Usługi świadczone”:
Towary to produkty nabywane za pomocą transakcji wymiennych, przyznających własność rzeczy materialnej, która może być wykorzystana lub konsumowana w czasie i miejscu zgodnym z życzeniem właściciela.
Usługi są produktami nabywanymi w wyniku transakcji wymiennej, która nie przyznaje własności, ale pozwala na dostęp do usług i ich wykorzystanie zwykle w określonym miejscu i czasie. Najważniejsze cechy usług, z których wynika większość różnic między nimi a towarami to:
nierozdzielność,nienamacalność
nietrwałość, róznorodność, bark możliwości przechowywania
Nienamacalność usług
brak cech fizycznych- w przeciwieństwie do produktów, nie można ich dostrzec, poznać smaku, poczuć , usłyszeć czy też powąchać, zanim się je kupi. aby ograniczyć niepewność zakupu, nabywcy szukają znaków lub dowodów jakości usługi. o jakości usługi wnioskują na podstawie miejsca, ludzi, wyposażenia, materiałów informacyjnych, symboli oraz ceny. Nierozłączność usług
jednoczesność świadczenia i konsumpcji- usługi są wytwarzane i konsumowane jednocześnie
jeżeli usługa jest wykonywana przez osobę, wówczas usługodawca jest częścią usługi. ponieważ klient jest często obecny przy jej realizacji, wzajemny kontakt pomiędzy usługodawcą, a klientem jest szczególną cechą marketingu usług
zarówno usługodawca jak i klient maja wpływ na rezultat usług. kiedy klienci mają silne preferencje odnośnie konkretnego usługodawcy, cena usługi jest uzależniona od ograniczonego czasu preferowanego usługodawcy Różnorodność usług
Usługi różnią się w zależności od tego kto je wykonuje , kiedy i gdzie. Firmy usługowe mogą podjąć trzy rodzaje działań w celu zapewnienia kontroli jakości:
dobra selekcja i szkolenie personelu; standaryzacja procesu świadczenia usług; służy temu przygotowanie projektu usługi, w którym za pomocą schematu przedstawione zostaną pewne etapy i procesy oraz miejsca w procesie, stanowiące zagrożenie dla jego realizacji;
kontrola zadowolenia klienta przy wykorzystaniu systemów sugestii i reklamacji,analizy porównawczej z innymi tego typu usługodawcami, tak aby można było wykryć i oprawić słabą usługę. Brak możliwości przechowywania usług
Usług nie można przechowywać i magazynować. Brak możliwości przechowywania nie jest problemem gdy popyt jest stały, ponieważ wówczas łatwe jest wcześniejsze określenie niezbędnej liczby personelu.

(…)

… przekroczenia przez przedsiębiorstwo ze swoją ofertą granicy państwa, w którym ma ono swoją główną siedzibę.
Definicje marketingu międzynarodowego przyjmują założenie tożsamości państwa i narodu. Nie zawsze jednak pojęcia państwa i narodu są tożsame. Są bowiem państwa wielonarodowe (np. Belgia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska i inne), w których działania marketingowe przedsiębiorstw, mimo, że nie przekraczają granicy państwa, wykorzystują kategorie i narzędzia właściwe marketingowi międzynarodowemu.
Są także narody, które tworzą odrębne państwa (Korea Południowa i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna) i wtedy marketing ma charakter marketingu „międzypaństwowego”, ale nie międzynarodowego. Są wreszcie państwa, które tworzą ugrupowania integracyjne w formie strefy wolnego handlu (np. NAFTA, ASEAN…
… z jednolitą bądź znacznie ujednoliconą sferą regulacji rynkowej oraz utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię. W takich warunkach produkt, a szerzej oferta marketingowa przedsiębiorstwa, nie przekracza granic państw, lecz granice narodów. W konsekwencji „eksport” towarów np. polskich na rynek francuski i rynek…
…, konkurencyjnym rynku, przekraczającym granice państwowe; koncepcja ta stanowi jego odpowiedź na współczesne wyzwania internacjonalizacji i globalizacji;• istota marketingu międzynarodowego w pełni nawiązuje do natury marketingu, określonej przez Ph. Kotlera jako „proces społeczny, dzięki któremu jednostki lub grupy otrzymują to, czego potrzebują i chcą, poprzez kreowanie, oferowanie i swobodną wymianę produktów…
… marketingu międzynarodowego stanowią następujące okoliczności:• zasadniczo odmienny kształt makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa działającego na rynku międzynarodowym, w tym zwłaszcza różnice systemów politycznych, rozwiązań prawnych, sytuacji ekonomicznej, dystans kulturowy itp.;• zazwyczaj większa złożoność i turbulencja rynku i otoczenia, stanowiące o skali ryzyka i niepewności działalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz