Pojecie marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecie marketingu - strona 1 Pojecie marketingu - strona 2

Fragment notatki:

Sztaba. Notatka składa się z 2 stron.
Marketing 1). Marketing jest praktyką wymuszaną przez rynek nabywczy, rozwój gospodarczy, konkurencję, wzrost i zróżnicowanie nabywców.
2). Geneza marketingu, początki nowoczesnego marketingu:
Faza I - lata 1911 - 1960 początki nowoczesnego marketingu, marketing bierny
Faza II - lata 1960 - 1990 marketing dynamiczny, aktywny
Faza III - lata 1990 - chwili obecnej marketing agresywny, globalny, nazwę zbioru wprowadził w 1964 Neil Borden, uwzględnił 12 czynników: produkt, cena, marka, kanał dystrybucji, akwizycja, reklama, promocja, opakowanie, wystawy, usługi, poszukiwanie i analiza informacji, wizerunek, potem McCarthy zastosował 4p (Product, Price, Product distribution, Promotion), wkrótce stosowano 7p dodając do 4p jeszcze 3p (Personel, Physical environment, Procedures).
W marketingu strategicznym spotykamy nowe ujęcie 4p (Product, People, Process, Progress).
4c dotyczy tych samych kryteriów lecz w odbiorze klienta: customer value (korzyści klienta), cost (koszty poniesione przez klienta), convenience (dostępność nabycia, wygoda), communication (komunikacja z rynkiem).
3). Badania marketingowe - to celowe i systematyczne zbieranie, przetwarzanie i analizowanie informacji umożliwiających podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących wyrobu i realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
Badania składają się z dwóch etapów:
- przygotowawczego: stworzenie projektu badania, dobór próby, ustalenie metod, czyli instrumentów.
- realizacyjnego: zbieranie danych, weryfikacja, analiza, ocena, prezentacja wyników. Marketing międzynarodowy 1). Marketing międzynarodowy - to marketing firm wykraczający poza granice kraju macierzystego.
2). Marketing globalny - to działania marketingowe firm na całej kuli ziemskiej.
3). Euro marketing - działania marketingowe firm na terenie Europy.
4). Strategia standaryzacji - czyli takie same działania na każdym rynku w skali światowej, prowadzone przez firmy globalne, np. McDonald's, Coca - Cola.
5). Strategia dyferencjacji - polega na dopasowywaniu adaptacji na rynku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz