Podstawy marketingu - wykłady 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy marketingu - wykłady 2 - strona 1 Podstawy marketingu - wykłady 2 - strona 2 Podstawy marketingu - wykłady 2 - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY MARKETINGU Istota i rozwój marketingu
Analiza i ocen otoczenia dalszego (makro otoczenia)
Analiza i ocena otoczenia bliższego (rynkowego)
Klienci i ich postępowanie na rynku
Segmentacja
Plan marketingowy
Budżet marketingowy
Koncepcja marketingu - mix
Produkt
Cena
Promocja
Dystrybucja
Badania marketingowe
Początki i rozwój marketingu - 2.10.2008 r.
Początek przypisuje się c. MC Cornicowi.
Po II wojnie światowej, gdy po względnym nasyceniu produkcji starano się jak najlepiej zaspokoić potrzeby nabywców.
Od lat 90', gdy potrzeby, gusta, upodobania, preferencje są tym samym co chcą poznać producenci i dystrybutorzy.
Orientacja produkcyjna - punktem wyjścia był produkt, brak badań, niespójnie instrumenty, produkcja gł. przedmiotem uwagi, II poł. XIX w., początek XX w. - problem organizacyjno techniczny produkcji
- obniżenie kosztów
- wzorce podaży
Orientacja sprzedażowa (dystrybucyjna) - punktem wyjścia produkt, ograniczone badania, zakres instrumentów szerszy, sprzedaż gł podmiotem uwagi, lata 30'-50'
- korzystne ulokowanie towarów
- reklama (środki aktywizacji podaży)
- udogodnienia zakupów i oszczędzanie czasu klienta
- planowanie produkcji i inwestycji nadal jak w orientacji produkcyjnej
Orientacja marketingowa (rynkowa) - punktem wyjść klient i jego potrzeby, szerokie badania, spójne instrumenty, podmiotem uwagi rynek i jego procesy
- rozwój rynków ponadnarodowych, globalnych i związane z tym ryzyko wzrostu kosztochłonności w fazie przygotowania i inwestowania w produkt
- ocena możliwości umieszczania produktów na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji
- postęp techniczny skracał rynkowy cykl życia produktu
- określenie potrzeb i wymagań rynków docelowych
- orientacja konsumenta
- znaczenie badań rynku i marketingu - mix
Główne obszary działań marketingowych: 1950 - marketing produktów konsumpcyjnych
1960 - marketing produktów przemysłowych
1970 - marketing instytucji niedochodowych i stowarzyszeń
1980 - marketing usług
1990 - marketing partnerski
MARKETING - pojęcie Klasyczna definicja wg A Paynea Jako proces postrzegania, rozumienie, stymulowania, zaspokajania potrzeb podmiotów na wybranych rynkach docelowych za pomocą określonych środków na pokrycie zgłoszonego na rynku zapotrzebowania
Marketing jest więc procesem dostosowywania wielkości środków firm do rozmiaru potrzeb rynku. Ważnym zagadnieniem w tym procesie jest dynamika wzajemnych związków między ofertą firmy a produktami, którymi domaga się konsument także zachowaniem konkurentów.

(…)

… obszarów geograficznych lub grup nabywców
- rodzaje dystrybucji ze względu na szerokość kanału:
- intensywna - selektywna
- wyłąćzna
- wielokanałowa
Dystyrbucja intensywna
Oferta jest dostępna w licznych punktach sprzedaży z zastosowaniem wszelkich dostępnych kanałów pośredniczących. Dotyczy często kupowanych produktów i usług powszechnego użytku (wygodnego zakupu) np. Pieczywo, nabiał, używki, środki czystośći, art. Piśmiennicze, prasa, fast food, usługi bankowe
Dystrybucja selektywna
Dostępna w wybranych punktach sprzedaży, jest dystrybutowana przez starania dobranych pośredników zazwyczaj w sposób selektywny sprzedaje się produkty wybieralne (sprzęt AGD, markową odzież) i specjalne (leki, środki ochrony roślin), dobra trwałego użytku (maszyny przemysłowe, meble, samochody) oraz inne produkty…
… to należy rozumieć kompozycję instrumentów promocji na którą składają się; reklama, sprzedaż osobista, PR, promocja uzupełniająca, marketing bezpośredni i sponsoring
przy użyciu konkretnego zestawu promocji - mix należy brać pod uwagę: cele promocyjne, przedsiębiorstwa, rodzaj rynku, charakter każdego z narzędzi promocji oraz budżet promocji
Narzędzia promocji a cykl transakcyjny
można zaobserwować duże…
… o słuszności podjętej decyzji, redukowanie dysonansu poznawczego ( ,,Dziękujemy za zakup”, ,, Zapraszamy ponownie do najlepszego sklepu w mieście”).
SPRZEDAŻ OSOBISTA: -Przez sprzedaż osobistą zwaną również akwizycją należy rozumieć osobistą i bezpośrednią prezentację oferty przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy
-Sprzedaż osobista jest powszechnie uznawana za najbardziej precyzyjną formę promocji…
… traktowany jako kolejny instrument promocji).
Promocja bezpośrednia
Stosunkowo nowym kierunkiem działań promocyjnym jest tzw. promocja bezpośrednia (zwana także marketingiem bezpośrednim), która polega na wykorzystaniu przez firmę listów, telefonów, poczty elektronicznej, Internetu i innych nieosobistych narzędzi kontaktu, w cele bezpośredniego komunikowania się z określonymi grupami obecnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz