Promocja i jej cele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2758
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promocja i jej cele - strona 1 Promocja i jej cele - strona 2

Fragment notatki:

Promocja *Szczególne miejsce w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem odgrywa promocja.
*Promocję można określić jako „oddziaływanie na rynek” podkreślając fakt wpływania na nabywców i nakłanianie ich do zakupu produktów.
*Pod pojęciem promocji rozumie się „różne środki taktyczne i strategiczne mające na celu bezpośrednie i pośrednie umacnianie na rynku pozycji przedsiębiorstwa, oferowanych przez niego produktów oraz aktywizacji jego sprzedaży”.
*Jest to taki sposób komunikowania się firmy z otoczeniem, który ma przyczynić się do zwiększenia popytu na produkty oferowane przez daną firmę.
Cele promocji *Promocja jako element marketingu ma do spełnienia w przedsiębiorstwie ściśle określone cele. Ogólnie można je przedstawić w dwóch grupach.
*Pierwsze z nich to cele o charakterze ekonomicznym. Mogą one być mierzone wzrostem sprzedaży (w ujęciu wartościowym lub ilościowym) promowanego produktu, lub też zwiększeniem udziału w rynku.
*Z kolei cele o charakterze informacyjno-nakłaniającym są osiągane dzięki zmianie stosunku adresata promocji do firmy i jej produktów oraz tworzeniu lojalności wobec danej marki.
Realizacja celów promocji *Realizacja celów promocji wymaga zastosowania odpowiedniej promocji - mix.
*Przez pojęcie to należy rozumieć kompozycję instrumentów promocji, na którą składają się reklama, sprzedaż osobista, public relations, promocja uzupełniająca, marketing (promocja) bezpośredni i sponsoring.
*Przy użyciu konkretnego zestawu promocji - mix należy brać pod uwagę: cele promocyjne przedsiębiorstwa, rodzaje rynku, moment cyklu życia produktu, charakter każdego z narzędzi promocji oraz budżet promocji.
Narzędzia promocji a cykl transakcyjny *Można zaobserwować duże znaczenie reklamy, public relations oraz sponsoringu przed zakupem. Mają one za zadanie przyciągnąć konsumenta do istniejącego na rynku przedsiębiorstwa oraz jego produktów.
*Ważne jest również ich znaczenie po zakupie. Przypominają one produkt, podkreślając jego walory, skłaniają do ponownego zakupu.
*Wynikać to może z występowania tzw. dysonansu pozakupowego, zwanego w psychologii dysonansem poznawczym.
*Ważnym zadaniem dla działań promocyjnych przedsiębiorstwa jest ciągłe i systematyczna promocja skierowaną również do osób, które dokonały już zakupu, celem utwierdzenia ich w przekonaniu, że był on zakup niezbędny oraz najlepszy z możliwych.
*Promocja uzupełniająca a zwłaszcza sprzedaż osobista zmierzają do zbliżenia produktów do konsumenta, który już znajduje się w placówce handlowej (went. Siedzibie firmy).
*Osiągają to wpływając na postępowanie nabywcy podczas ewentualnego zakupu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz