Zarządzanie międzynarodowe

note /search

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1484

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 1, (sem V) Istota zarządzania międzynarodowego: - to zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa przekraczającą granice jednego państwa. Biznes globalny/transnarodowy: - firma prowadzi działalność na rynku globalnym, na którym konsumen...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1155

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 2, (sem V) Podstawowy zestaw działań Przedsiębiorstwo w ciągu gospodarczym: Umiędzynarodowienie operacji: - zoptymalizowanie zasobów przez korzystanie z zasobów zlokalizowanych w różnych krajach oraz logistykę międzynarodową. Umiędzyna...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 3, (sem V) Koncepcje zarządzania międzynarodowego skupiają się wokół takich zagadnień jak: - międzynarodowa przewaga konkurencyjna narodów - kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa - zarządzanie międzynarodową działalnością - modele or...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 4

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1239

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 4, (sem V) Zarządzanie międzynarodowe - jest takie takie zarządzanie, którego uwarunkowania, procesy, instrumenty i następstwa świadomie wykraczają poza granice jednego kraju. Z zarządzaniem międzynarodowym będą miały do czynienia firm...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 5

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 847

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 5, (sem V) Lata 50. i 60. XX wieku. Wielonarodowa ekspansja: ustanowienie miniaturowych replik korporacji w postaci filii zagranicznych przewaga strategii wielu rynków wewnętrznych ,...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 6

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 763

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 6, (sem V) Globalizacja rynków: - popyt na określony produkt występuje w skali światowej - występowanie podobnych potrzeb i preferencji klientów (klientów globalnych) bądź też występowanie globalnych segmentów. Globalizacja sektora: ...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 7

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 777

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 7, (sem V) WYMIAR KULTUROWY ZARZĄDZANIA MIEDZYNARODOWEGO Różnice kulturowe: - zwłaszcza te niewidoczne na pierwszy rzut oka, zakorzenione głęboko w świadomości ludzkiej są trudne do wychwycenia. - prowadząc operacje za granicą, sprzed...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 8

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 8, (sem V) Wymiary kultur narodowych - koncepcja G. Hofstede: stosunek do innych stosunek do władzy stosunek do niepewności ukierunkowanie na cele stosunek do czasu stosunek do jednostki/grupy: (indywidualizm -

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 9

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 9, (sem V) NASTAWIENIE NA CELE (męskość - kobiecość) - opisuje co motywuje ludzi w osiągnięciu różnych celów. Męskie kultury preferują dobra materialne, pieniądze i asertywne postawy. Cenione są osiągnięcia i rozwój kariery, rywalizacj...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 10

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 10, (sem V) Międzynarodowe sojusze strategiczne: Mogą przyjąć formę zarówno kooperacji niekapitałowych jak i kapitałowych, dlatego w powiązaniach kooperacyjnych traktowane są jako 3 trzeci odrębny sposób funkcjonowania na rynkach zagran...