Zarządzanie międzynarodowe - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie międzynarodowe - wykład 1 - strona 1 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 1 - strona 2 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 1, (sem V)
Istota zarządzania międzynarodowego:
- to zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa przekraczającą granice jednego państwa.
Biznes globalny/transnarodowy:
- firma prowadzi działalność na rynku globalnym, na którym konsumenci mają zbliżone preferencje i potrzeby
- podejmowanie działań w taki sposób, który zapewnia organizacji osiągniecie globalnej przewagi konkurencyjnej głównie poprzez odpowiednie koordynowanie oraz integrowanie działań i funkcji w różnych regionach świata
Biznes międzynarodowy i wielonarodowy:
- firma prowadzi działalność gosp. na wielu rynkach zagranicznych
- pewien stopień decentralizacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych na rzecz filii zagranicznych przedsiębiorstwa a także ograniczony stopień koordynacji pomiędzy oddziałami w poszczególnych krajach.
Internacjonalizacja/umiędzynarodowienie
Proces umiędzynarodowienia firmy, którego celem jest zoptymalizowanie podstawowych obszarów zarządzania, takich jak:
badania i rozwój
marketing
logistyka
Internacjonalizacja nie zawsze jest wynikiem przemyślanego działania czy strategii.
Wynika ona z konieczności, np.: - dalszego rozwoju
- wielu korzystnych, oportunistycznych inicjatyw
- naśladowania konkurentów
Umiędzynarodowienie łańcuch wartości:
przyspieszenie prac badawczych i rozwojowych nad nowymi produktami
uzyskanie efektu synergii - przełomowych osiągnięć, których nie można było uzyskać bez współpracy międzynarodowej obniżenie kosztów
ŁAŃCUCH WARTOŚCI:
infrastruktura firmy M
działania A
wspom - zarządzanie personelem firmy R
agające rozwój technologii Ż system zaopatrzenia A
przepływ operacje przepływy usługi M
do podstawowe na dodatkowe A wewnątrz zewnątrz R Ż
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz