Procesy umiędzynarodowienia i globalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy umiędzynarodowienia i globalizacji - strona 1

Fragment notatki:

Procesy umiędzynarodowienia i globalizacji: charakterystyka ogólna. Zarządzanie międzynarodowe i globalne jest konsekwencją pojawienia się coraz większej liczby globalnych przemysłów. Przemysły globalne zaś to takie, w których pozycja konkurencyjna firmy na rynku jednego kraju jest w poważnej mierze uzależniona od jej pozycji konkurencyjnej na rynkach wielu innych krajów. Globalizacja - integracja ekonomiczna w skali globu wyrażająca się w konsolidacji rynków międzynarodowych i regionalnych w rynek globalny, w ujednoliceniu wzorców konsumpcji i standardów technicznych. Proces globalizacji międzynarodowego biznesu wspierają następujące czynniki: integracja systemów walutowych
światowy system handlowy
pokój światowy
rozwój ekonomiczny wielu krajów
postęp komunikacyjny
korporacje międzynarodowe
95. Specyfika zarządzania międzynarodowego Zarządzaniem międzynarodowym jest takie zarządzanie, którego uwarunkowania, procesy, instrumenty i następstwa świadomie wykraczają poza granice jednego kraju.
Podstawową przesłanką umiędzynarodowienia zarządzania jest konkurencja w coraz większej liczbie działów i sektorów. 96. Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym. globalna konfiguracja - polega na lokowaniu poszczególnych rodzajów działalności firmy w tych miejscach globu, gdzie mogą być realizowane najbardziej efektywnie (np. produkcja tam gdzie tania siła robocza) globalna koordynacja - taki dobór serii powiązań, współpracy i uzgodnień pomiędzy jednostkami wewnętrznymi firmy i jej zewnętrznymi partnerami w różnych krajach, który maksymalizuje przewagę konkurencyjną firmy na konkretnym rynku korzyści skali - pozwalają na obniżanie kosztów jednostkowych, nieosiągalne dla małych, lokalnych producentów oraz umożliwiają olbrzymie finansowanie badań i rozwoju, marketingu i reklamy korzyści zasięgu - wynikają z branżowego zróżnicowania większości najważniejszych firm globalnych, które działają w kilku przemysłach blisko ze sobą powiązanych korzyści doświadczenia - wynika ze zdolności uczenia się organizacji na podstawie doświadczeń wyniesionych z różnych krajów i różnych rynków (np. AIG w Czechach) uprzywilejowany dostęp do rynków pieniężnych i kapitałowych - wiąże się z coraz częstszym i silniejszym zaangażowaniem firm międzynarodowych w przemysł usług finansowych.
„ Time management ” - T erminy, R amy czasowe, Z aplanować rezerwę czasu, O graniczyć się do działań priorytetowych, S kontrolować wykonaną pracę. Zasada Eisenhowera - za często sprawy bardzo ważne a nie pilne stają się bardzo pilne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz