Wykład - Zarządzanie międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie międzynarodowe - strona 1 Wykład - Zarządzanie międzynarodowe - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 11 (Zarządzanie międzynarodowe)
1. Przedyskutować pojęcie zarządzania międzynarodowego.
Zarządzanie międzynarodowe
- związane z pojawieniem się przemysłów globalnych
- dotyczy kierowania przedsiębiorstwem, którego działalność wykracza poza granice jednego kraju
- polega na przenoszeniu przez firmy umiejętności i źródeł przewagi konkurencyjnej na coraz szersze obszary kulturowe i polityczne oraz na umiejętności harmonijnej współpracy w ramach wielokulturowych zespołów pracowniczych i menadżerskich
2. Omówić zasięg i formy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw.
- przedsiębiorstwa wielonarodowe - zaspokajają specyficzne potrzeby wielu rynków lokalnych. Niski poziom zintegrowania i słabe mechanizmy koordynacji
- przedsiębiorstwa transnarodowe - traktują rynek światowy w sposób jednolity. wysoki poziom wewnętrznej integracji i silne mechanizmy koordynacji
- przedsiębiorstwa globalne - firmy transnarodowe o zasięgu globalnym (ogólnoświatowym)
Formy działalności międzynarodowej przedsiębiorstw
- eksport - produkcji wyrobu na rynku wewnętrznym przedsiębiorstwa i jego sprzedaż w innym kraju
- licencje - licencjodawca udostępnia licencjobiorcy swoje konstrukcje lub technologie
- franszyza - odpłatne udostępnianie marki i ujednolicenia sposobu prowadzenia firmy
- wspólne przedsięwzięcia - podejmowanie przez kilka firm wspólnych przedsięwzięć na podstawie powiązań kapitałowych (np. wykupienie akcji, sojusz strategiczny)
- inwestycje bezpośrednie - firma zlokalizowana w danym kraju buduje lub nabywa urządzenia produkcyjne i/lub usługowe, albo tworzy filię za granicą 3. Scharakteryzować fazy zarządzania procesem umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.
4. Scharakteryzować krótko gospodarkę światową. Przedstawić największe centra gospodarcze świata.
5. Omówić modele oraz wymienić cechy rozwiniętej gospodarki rynkowej.
Gospodarka rynkowa - jest oparta na prywatnej własności środków produkcji, a strategia przedsiębiorstwa jest określana przez czynniki rynkowe, takie jak popyt i podaż
Cechy gospodarki rynkowej:
- kontrola nad inflacją dzięki rozsądnej polityce monetarnej i dbałość o równowagę budżetową
- stopniowe zmniejszanie udziału pracy w ogólnych kosztach wytwarzania
- rosnąca produktywność użytkowanych zasobów dzięki szerokiemu zastosowaniu najnowszych technik informacyjnych
Modele gospodarek rynkowych
- wolnokonkurencyjny kapitalizm amerykański oparty na indywidualizmie i masowej konsumpcji
- europejska społeczna gospodarka rynkowa

(…)

… współpracę międzynarodową przez określenie jej podstawowych zasad(międzynarodowy fundusz walutowy IMF, Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światowa organizacja handlu WTO).
Regionalne ugrupowania handlowe( Unia Europejska, ASEAN-AFTA - obejmuj Birmę, Brunei, Indonezję, Malezję, Filipiny, Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwajcarię: NAFTA - Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz