Wykład - Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa - strona 1 Wykład - Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa - strona 2 Wykład - Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa. Podstawowe pojęcia.
Tytuł „globalizacja przedsiębiorstwa" jest umownym i nieco zawężonym określeniem zjawisk, o których traktuje niniejsza część podręcznika. Tym niemniej kieruje on naszą uwagę ku jednej z istotnych oraz przybierających na sile i znaczeniu tendencji rozwojowych [5, s. 166-193; 14, s. 13].
Jedną z charakterystycznych cech współczesnej gospodarki jest szybko rozwijający się proces jej umiędzynarodowienia [11, s. 17]. Dokonuje się on w dwóch wzajemnie powiązanych i uzupełniających się, chociaż posiadających wiele odrębnych cech, formach: handlu międzynarodowego oraz umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw (rys. 45).
UMIĘDZYNARODOWIENIE GOSPODARKI
Handel zagraniczny Forma „tradycyjna" Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw Forma nowoczesna, bardziej dynamiczna
Rys. 45. Formy umiędzynarodowienia gospodarki
Z tych dwóch form historycznie i logicznie wcześniejszą jest handel zagraniczny; obecnie szybciej rozwija się umiędzynarodowienie przedsiębiorstw [4, s. 54].
Handel zagraniczny polega na wymianie między krajami dóbr, usług i myśli
technicznej oraz menedżerskiej. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa polega
na zlokalizowaniu jego obiektów, własnych lub zależnych, na terenie wielu
krajów, wskutek czego przedsiębiorstwo wykonuje swoje funkcje niejako ponad
ich granicami państwowymi [10, s. 23-29]. Wykonywanie funkcji zarządzania
ponad granicami państwowymi nazywamy zarządzaniem międzynarodowym.
Dokładniej mówiąc, zarządzanie międzynarodowe to osiąganie celów globalnych
przedsiębiorstwa dzięki:
— efektywnemu wykonywaniu i koordynowaniu funkcji przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej, za pomocą dostarczania, alokacji i wykorzystania niezbędnych — ludzkich, a także materialnych i niematerialnych zasobów oraz
— utrzymywaniu przedsiębiorstwa w stanie dynamicznej równowagi w obrębie środowiska międzynarodowego, w którym ono działa.
W definicji tej zasługują na podkreślenie trzy charakterystyczne momenty. Po pierwsze — zarządzanie międzynarodowe polega na wykonywaniu i koordynowaniu funkcji przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej tak, aby ludzkie i fizyczne zasoby i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie powiązać w określoną całość. Bez odpowiedniej koordynacji zasoby te pozostałyby bowiem niewykorzystane lub użyte nieefektywnie. Po drugie — przedsiębiorstwo działa w dynamicznym środowisku, które stale wywiera wpływ na jego operacje. Tak więc jednym z zadań w dziedzinie zarządzania międzynarodowego jest przewidywanie zmiennych wpływów złożonego środowiska międzynarodowego na przedsiębiorstwo w bliższej i dalszej przyszłości oraz określenie prawdopodobnych skutków tego oddziaływania tak, aby zapewnić przeżycie i rozwój przedsiębiorstwa w procesie jego interakcji z dynamicznym otoczeniem. Po trzecie — zarządzanie to odbywa się poprzez granice polityczne kraju (ponad nimi).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz