Zarządzanie międzynarodowe - wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie międzynarodowe - wykład 11 - strona 1 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 11 - strona 2 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 11, (sem V)
Handel zagraniczny nie zanika wraz z pogłębieniem procesu umiędzynarodowienia firmy, lecz często zmienia swoja postać na handel wewnątrzfirmowy.
Handel wewnątrzfirmowy obejmuje sprzedaż produktów, podzespołów, surowców, usług itp. w ramach jednostek przedsiębiorstwa transnarodowego zlokalizowanych w różnych krajach. Wewnętrzna wycena obrotu odbywa się za pośrednictwem cen transferowych. Nie kapitałowe powiązania kooperacyjne w biznesie międzynarodowym mogą dotyczyć:
Przekazania licencji
Zawierania umów na poddostawcy
Budowy zakładu „pod klucz”
Realizowanie działań w ramach kontraktu menadżerskiego
Zawarcie umów franchingowych
LICENCJONOWANIE
Sprzedaż praw w zakresie używania nazwy firmy, patentów, technologii wytwarzania lub innych praw własności intelektualnej. Staje się formą umiędzynarodawiania gdy strony umowy licencyjnej pochodzą z różnych krajów. Stosowane jest gdy istnieją ograniczenia dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych lub firmy posiadają ograniczone zasoby na umiędzynarodowienie.
Korzystanie z Licencjonowania determinowane jest między innymi:
Dojrzałością projektu
Dużym natężeniem konkurencji
Szybkim tempem zmian technologicznych
Wysokimi nakładami na B + R
Koniecznością dostosowania produktu do wymogów lokalnego rynku
Na podstawie umowy licencyjnej zagraniczny licencjobiorca nabywa za ustaloną opłatą prawo do wytwarzania i sprzedawania produktów na podstawie know-how uzyskanego od firmy udzielającej licencji.
Wytwarzany przez licencjobiorcę produkt sprzedawany jest pod marką licencjodawcy.
Zawierając umowę licencyjną licencjobiorca zobowiązuje się do utrzymania jakości i przestrzegania norm w zakresie wytwarzania i sprzedaży Umowa licencyjna określa z reguły rynki na których sprzedawany może być produkt wytwarzany z użyciem praw objętych licencją
Licencjodawca uzyskuje jednorazową opłatę wstępną oraz ustalony procent od sprzedaży jednostki produktu bądź opłatę stałą od danej wielkości sprzedaży.
Zalety Licencjonowania jako formy umiędzynarodowienia:
Niewielkie koszty umiędzynarodawiania
Pozwala uniknąć potencjalnego ryzyka inwestycyjnego w krajach o niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej
Pozwala wejść na rynki chronione barierami celnymi
Licencjodawca osiąga korzyści z opłat licencyjnych i tworzenia świadomości produktu i marki
Szybki dostęp do rynku zagranicznego
Sprzyja upowszechnianiu technologii
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz