Zarządzanie międzynarodowe - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie międzynarodowe - wykład 3 - strona 1 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 3 - strona 2 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 3, (sem V)
Koncepcje zarządzania międzynarodowego skupiają się wokół takich zagadnień jak:
- międzynarodowa przewaga konkurencyjna narodów
- kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa
- zarządzanie międzynarodową działalnością
- modele organizacyjne - transnarodowe, sieciowe. Koncepcja przewagi konkurencyjnej narodów:
Twórca teorii M.E. Porter. Wskazuje na 4 podstawowe determinanty istniejące w otoczeniu gospodarczym, które mają przyczynić się do uzyskania międzynarodowej przewagi konkurencyjnej:
wyposażenie w zasoby
popyt wewnętrzny
sprzyjający układ branżowy (integracje poziome i pionowe w kanałach rynkowych)
charakter i intensywność konkurencji na rynku wewnętrznym
Koncepcja kluczowych kompetencji:
Opracowana przez G. Hamela i C.K. Prahalada. Koncentruje się na poszukiwaniu i kształtowaniu kluczowych kompetencji organizacji, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku międzynarodowym, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju pomysłów i rynków branżowych.
Źródłem kluczowych kompetencji nie musza być nowe Technologie, ale raczej nowe przełomowe sposoby (koncepcje) zaspakajania potrzeb klientów w realizacji których mają pomóc tworzone Technologie.
Koncepcja łańcucha wartości dodanej:
Uwzględnia, oprócz zintegrowania funkcji podstawowych i pomocniczych organizacji zakres (szerokość) prowadzonych działań w ramach zintegrowanej strategii.
Zakres ten jest określany w 4 wymiarach:
segmentowy - asortyment, grupy nabywców.
gałęziowy - powiązanie branży z innymi.
pionowy - działania samodzielne i kooperacyjne.
geograficzny - zasięg rynków międzynarodowych.
Na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwo może osiągać przewagę dzięki „rozczłonkowaniu” łańcucha wartości i optymalnemu rozmieszczeniu poszczególnych działań i funkcji, w różnych krajach, regionach oraz ich koordynowaniu w skali światowej.
Koncepcja sieci przemysłowych:
Odnosi się do rynków branżowych (przemysłowych) na których funkcjonują sieci wzajemnych powiązań (współzależności), które w miarę rozrastania się osiągają wymiar międzynarodowy.
Podział zadań i współpraca przedsiębiorstw wymaga koordynacji działań sieci przemysłowej , w której kluczową rolę odgrywają relacje między trzema elementami:
podmiotami
działaniami
zasobami
Koncepcja pięciu partnerów:
Sieć przedsiębiorstw stanowi system zarządzania wymianą, jaka zachodzi między uczestnikami sieci na podstawie kooperacyjnych, ale nie kapitałowych powiązań.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz