Globalizacja - podejście statyczne i dynamiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - podejście statyczne i dynamiczne - strona 1

Fragment notatki:


W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: globalizacja, globalizacja ekonomiczna, podejście statyczne i dynamiczne, gospodarka światowa, gospodarka globalna. Ponadto w dokumencie można spotkać takie aspekty globalizacji jak: cechy globalizacji, zagrożenia globalizacji oraz argumenty przeciw globalizacji.

Globalizacja Wg MFW GLOBALIZACJAto rosnące współzależności między krajami na całym świecie w związku ze wzrostem wielkości i wielości transakcji obejmujących wymianę towarów i usług oraz przepływy kapitału, a także szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się technologii.Globalizacja ekonomicznato proces scalania gospodarek narodowych przejawiający się w dynamicznym wzroście obrotów handlowych, międzynarodowych przepływów kapitałowych, usługowych i pracy będący efektem rosnącej tendencji do traktowania przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw całego świata jako rynku zbytu.U podstaw globalizacji leżą dwie kwestie:
•postęp techniczny prowadzący do spadku kosztów komunikowania się i transportu
•liberalizacja przepływów towarów, usług, kapitału i pracyTechnologia uczyniła globalizację widoczną, a liberalizacja przyczyniła się do jej pogłębienia.Podejście statyczne i dynamiczne do globalizacji
•globalizacja jako stan
•globalizacja jako procesGlobalizacja jako stanKolejny okres w gospodarce światowej charakteryzujący się znacznym stopniem zintegrowania różnorodnych  podmiotów w niej funkcjonujących w jeden zespolony organizm z nowymi prawidłowościami zachowań całościowych. Globalizacja jako procesDalsze pogłębianie się międzynarodowego podziału pracy i równoczesne przekształcanie tego podziału w globalny, gdzie role i zadania dzielone są niekoniecznie „międzynarodowo”, ale także „transnarodowo”, czy „ponadnarodowo”.PROBLEMY GLOBALNE zagadnieniaodnoszące się do całejgospodarki światowejGLOBALIZM całościowemyślenieoświatowychprocesach ekonomicznychGOSPODARKA ŚWIATOWAtrwałepowiązaniatechnologiczne,produkcyjne,finansowe,handlowe,instytucjonalnemiędzy jejpodmiotamiGOSPODARKA GLOBALNAsłuży do określenia organicznej całości światowychprocesów ekonomicznych, które posiadają pewnespecyficzne cechy zachowań całościowych, nowyorganizm o prawidłowościach zachowań całościowychCECHY GLOBALIZACJI
 wielowymiarowośćzłożoność i wielowątkowość
integrowanie
międzynarodowa współzależność
związek z postępem nauki, techniki i organizacji
kompresja czasu i przestrzeni
dialektyczny charakter 
wielopoziomowośćZagrożenia globalizacji dotyczą czterech obszarów:
• racjonalności podejmowania decyzji przez korporacje transnarodowe
• wpływu globalizacji na gospodarki krajów najbiedniejszych
• wzrostu współzależności
• ochrony środowiska naturalnegoĆwiczenie
Na podstawie wymienionych zagrożeń 
globalizacji proszę podać argumenty 
przeciwko temu procesowi.Argumenty przeciw globalizacji
 korporacje międzynarodowe budują koszty tam, gdzie podatki są najwyższe, a deklarują zyski tam, gdzie są one najniższe

(…)

… zagrożeń
globalizacji proszę podać argumenty
przeciwko temu procesowi.
Argumenty przeciw globalizacji
 korporacje międzynarodowe budują koszty tam,
gdzie podatki są najwyższe, a deklarują zyski tam,
gdzie są one najniższe
 korporacje międzynarodowe korzystają z subwencji
pośrednich w postaci darmowych grantów,
infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, a
także z rozmaitych ulg czy wakacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz