Gospodarka światowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka światowa - wykład - strona 1 Gospodarka światowa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład VII – Gospodarka światowa
1. Pojęcie i geneza gospodarki światowej:
Gospodarka światowa – to system trwałych związków ekonomicznych między poszczególnymi
krajami, regionami i kontynentami.
Związki gospodarcze – handel międzynarodowy, przepływ kapitału, więzi produkcyjne,
technologiczne, finansowe, instytucjonalne oraz sieć transportowo – komunikacyjną.
Czynniki wpływające na powstanie gospodarki światowej:


stosowanie międzynarodowej waluty złotej
międzynarodowy handel
międzynarodowe inwestycje
przedsiębiorstwa międzynarodowe i transnarodowe
międzynarodowa migracja
rozwój transportu i komunikacji
Bariery rozwoju gosp. świat. w okresie 1914-1945:I wojna światowa i jej konsekwencje:
 reorientacja w układzie sił gospodarczym i politycznym (Ameryka ↑; Europa ↓)
 odchodzenie od standardu złota (waluty ulegały w różnym stopniu dewaluacji)
 kwestia długów i reparacji
 ustalenie granic i odnowa struktury gospodarczej państw po wojnie
 wolny handel ustępował protekcjonizmowi
 dominacja na rynkach karteli i koncernów
Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933
Wybuch i skala II wojny światowej
Przedmioty regulacji
rynku światowego
Towary
Działy
światowego
Handel światowy
Kapitał produkcyjny
Inwestycje
bezpośrednie
Kapitał finansowy
Międzynarodowy
system finansowy
rynku
Instytucje
międzynarodowe
WTO, IMF, WB,
UNCTAD, ugrupowania
regionalne
Zasady ONZ, OECD,
regulacje ugrupowań
regionalnych
IMF, WB, BIS, Klub
Londyński
Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład VII – Gospodarka światowa
Praca
Międzynarodowe rynki
siły roboczej
Środowisko naturalne
Globalna gospodarka
energią i odpadami
ILO, ugrupowania
regionalne
Konwencje: Montreal,
Bazylea, Rio
2. Charakterystyka procesów globalizacji:
Globalizacja - ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw,
społeczeństw, gospodarek i kultur.
Charakterystyka procesów:
 internacjonalizacja - uznanie na mocy umowy prawa państw do korzystania na jednakowych
warunkach.
 multinacjonalizacja - odbywa się poprzez rozwój korporacji ponadnarodowych. Dokonuje się
tego poprzez przepływ technologii, rozwiązań prawnych i wzorców kulturowych, systemów
zarządzani.
Negatywne efekty globalizacji:
zanik tożsamości narodowej
migracje ludności
konflikty międzyrasowe/międzyetniczne
powstanie i rozrastanie się globalnych dysproporcji
Pozytywne efekty globalizacji:
rozszerzenie demokracji
rozwój nowych form rządów
powstanie nowego systemu pokojowego na świecie
rozwój międzynarodowego handlu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz