Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnych - wykład - strona 1 Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnych - wykład - strona 2 Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład II - Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnych
1. Ważniejsze postanowienia Kongresu Wiedeńskiego (1815 - 1870):
nowy podział terytorialny – cesje na rzecz Rosji, Prus, Austrii i Wielkiej Brytanii
powstanie Związku Niemieckiego
restauracja państwa kościelnego
powstanie Królestwa Niderlandzkiego
neutralność Szwajcarii
unia personalna Szwecji i Norwegii
zasada legitymizmu (przywrócenie do władzy starych dynastii)
zasada równowagi w oparciu o akt wzajemnej pomocy monarchów chrześcijańskich (Święte
Przymierze)
2. Okres kolonializmu i pierwszego światowego konfliktu (1870 - 1918):

wojna krymska (1853-1856)
wojna Prus z Danią (1864)
wojna Prus z Austrią (1866)
wojna Prus z Francją (1870-1871)
wojna hiszpańsko-amerykańska (1898)
wojna burska (1899-1902)
wojna japońska (1904-1905)
konflikt na Bałkanach (1912-1913)
I wojna światowa (1914-1918)
3. Ważniejsze postanowienia Traktatu Wersalskiego:
Traktat Wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919
roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy i państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Został ratyfikowany
10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie.

Pakt Ligi Narodów (w tym ustanowienie Międzynarodowego Trybunały Sprawiedliwości w
Hadze)
Niemcy musiały zrzec się kolonii zamorskich
oddanie części terytorium Francji (Alzacja, Lotaryngia), Belgii, Danii, Polsce (Wielkopolska),
Litwie (Kłajpeda), Czechosłowacji
zapowiedzi plebiscytów
Komisja reparacyjna nałożyła na Niemcy odszkodowanie wojenne w wysokości 132 mld
marek w złocie
4. II wojna światowa (1939 - 1945):
Cechy II wojny światowej:


długotrwałość
sposób prowadzenia wojny
ogromny zasięg geograficzny (w 40 krajach)
zaangażowane państw z wszystkich kontynentów (ogółem 61 krajów)
maksymalne zaangażowanie potencjału ludzkiego
wykorzystanie nowoczesnych środków walki (skutki globalne)
Najważniejsze międzynarodowe spotkania podczas II wojny światowej:

podpisanie Karty Atlantyckiej między USA a Wielką Brytanią (sierpień 1941)
Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład II - Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnychdeklaracja Narodów Zjednoczonych w Waszyngtonie. 26 krajów gotowe do walki z faszyzmem
(styczeń 1942)
konferencja w Teheranie wielkiej trójki (XI-XII 1943)
konferencja ekonomiczna w Bretton Woods (lipiec 1944)
konferencja w Dumbarton Oaks (VII-IX 1944)
konferencja wielkiej trójki w Jałcie (luty 1945)
konferencja Narodów Zjednoczonych w San Francisco (IV-V 1945)
konferencja wielkiej trójki w Poczdamie (VII-VIII 1945)
5. Zimna wojna (1945 - 1989):
Zimna wojna - stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej i politycznej pomiędzy Związkiem
Radzieckim a autorytarnymi państwami socjalistycznymi uzależnionymi od ZSRR, a demokratycznymi
państwami kapitalistycznymi pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.
Przełomowe momenty w szczytowym okresie zimnej wojny:doktryna powstrzymywania 1946 (miała na celu powstrzymywanie wzrostu wpływów ZSRR)
doktryna Trumana 1947 (doktryna głosiła że USA powinno pomagać narodom, które
przeciwstawiają się presji zewnętrznej lub próbom przejęcia siłą władzy nad nimi)
plan Marshalla 1948 (pan USA mający na celu odbudowanie gospodarek krajów Europy
Zachodniej po II wojnie światowej)
powstanie NATO 1949
podział Niemiec 1949
powstanie RWPG 1949 (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej)
uruchomienie procesu integracyjnego w Europie 1948-51
wojna w Korei 1950-53
śmierć Stalina 1953
powołanie Układu Warszawskiego 1955 (sojusz polityczno – wojskowy państw Europy
Środkowej i Wschodniej pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego)
konferencja w Genewie 1955 (spotkanie szefów rządów: Stanów Zjednoczonych, Związku
Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Francji. Miało doprowadzić do końca zimnej wojny)
6. Wydarzenia o przełomowym charakterze dla stosunków międzynarodowych w latach 1956-1989:


inwazja radziecka na Węgry 1956
kryzys sueski 1956 (militarna agresja Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela na Egipt. Decyzja
poprzedzona decyzją Egiptu o nacjonalizacji Kanału Sueskiego)
kryzys berliński 1961 (rządy ZSRR, Wielkiej Brytanii, Francji przejęły zwierzchnią władzę nad
terytorium Niemiec dzieląc je na cztery strefy okupacyjne)
kryzys kubański, karaibski lub rakietowy 1962
interwencja amerykańska w Wietnamie 1965-1973
interwencja radziecka w Czechosłowacji 1968
podpisanie układu SALT I 1971 (pierwszy z układów o ograniczeniu zbrojeń strategicznych,
podpisany między USA a ZSRR w Moskwie)
podpisanie aktu końcowego KBWE w Helsinkach 1975 (Konferencja Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie)
agresja radziecka na Afganistan 1979
wojna argentyńsko-brytyjska 1982
Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład II - Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnych


negocjacje rozbrojeniowe Reagan-Gorbaczow w Genewie 1985, Reykjaviku 1986
Jesień Ludów 1989 (wydarzenia związane z obaleniem ustroju komunistycznego w Europie
Środkowo - Wschodniej)
7. Uwarunkowania międzynarodowych stosunków:
środowisko geograficzne
demografia
narodowość
ideologia
religia i etyka
ekonomia
aspekt militarny
czynniki instytucjonalne, społeczne, osobowościowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz