Międzynarodowe stosunki polityczne jako dyscyplina naukowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne jako dyscyplina naukowa - wykład - strona 1 Międzynarodowe stosunki polityczne jako dyscyplina naukowa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład I - Międzynarodowe stosunki polityczne jako dyscyplina naukowa
1. Czynniki sprzyjające rozwojowi stosunków międzynarodowych w XVI – XVIIw:


rozkład feudalizmu i tworzenie się struktur kapitalistycznych
wzrost populacji i dochodu światowego
odkrycia geograficzne
kres dominacji poszczególnych miast na rzecz silnych organizmów państwowych
stałe poszerzanie się handlu międzynarodowego na nowe tereny
polityka państw europejskich, oparta na filozofii merkantylizmu
2. Czynniki wpływające na ukształtowanie się stosunków międzynarodowych w XIXw:rewolucja francuska
powstanie Stanów Zjednoczonych
dalszy wzrost populacji i dochodu światowego
szerokie wykorzystanie zasobów naturalnych
przełomowe wynalazki
uformowanie się gospodarki światowej:
 postęp w transporcie i komunikacji
 upowszechnienie się produktów
 wzmożony ruch towarów, kapitału, ludzi
 międzynarodowy system waluty złotej
wpływ instytucji
3. Propozycje cezur:
1492, 1497, 1517 – odkrycia geograficzne
1648 – pokój westfalski
1776 – powstanie USA
1789 – rewolucja francuska
1815 – kongres wiedeński
1919 – konferencja paryska
1945 – koniec II wojny światowej, konferencja w San Francisco
4. Prekursorzy dziedziny międzynarodowych stosunków:Tukidydes
Niccolo Machiavelli
Paweł Włodkowic
Jean Jacques Rousseau
Adam Smith
Karol Marx
Paul Kennedy
5. Główne tezy w Politics among Nations:


stosunkami politycznymi rządzą obiektywne prawa, zakorzenione w ludzkiej naturze
politycy myślą i działają używając pojęcia interesu, który rozumieją jako władzę
Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład I - Międzynarodowe stosunki polityczne jako dyscyplina naukowa


moralność państw różni się od moralności jednostek tzn. że uniwersalne normy moralne nie
powinny być stosowane w działaniach państw (podważał wyjątkowość USA)
działania polityczne powinny być oceniane według kryteriów politycznych (tak jak kwestie
ekonomiczne), a nie według racji religijnych i ideologicznych
6. Przełomowe dzieła XX i XXI w. w zakresie m-owych stosunków:
FRANCIS FUKUYAMA „Koniec historii”
SAMUEL HUNTINGTON „Zderzenie cywilizacji
PAUL KENNEDY „U progu XXI wieku”
ROBERT KAGAN „Potęga i raj”
7. Podstawowe paradygmaty teoretyczne:
REALIZM
1) stałe napięcia
pomiędzy interesami
państw
PLURALIZM
1) świat jako
pluralistyczny system,
w którym zachodzą
procesy wzajemnej
adaptacji
2) polityka siły i
bezpieczeństwa
3) anarchia: model
kul bilardowych
4) walka o władzę
strategie militarne,
koalicje
2) polityka
współzależności i
transakcjonizmu
3) społeczność
światowa: model
pajęczyny
4) wyzwania globalne
STRUKTURALIZM
1) jedynym
mechanizmem
fundamentalnej
zmiany systemu jest
radykalna
transformacja
2) polityka dominacji i
zależności
3) centrum – peryferie:
model ośmiornicy
4) siła ekonomiczna,
eksploatacja, interes
klasy społecznej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz