Zakres bazy danych podmiotowych i ich rejestracja w katastrze- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres bazy danych podmiotowych i ich rejestracja w katastrze- opracowanie - strona 1 Zakres bazy danych podmiotowych i ich rejestracja w katastrze- opracowanie - strona 2 Zakres bazy danych podmiotowych i ich rejestracja w katastrze- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zakres bazy danych podmiotowych i ich rejestracja w katastrze, KW
Dane zawarte w KW:
- nr KW
- nr nieruchomości zapisanej w KW
- położenie: woj., powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, ulica, nr domu, lokalu
- nr aktu pod którym znajdują się dokumenty geodezyjne
- nr obrębu ewidencyjnego
- nr działek ewidencyjnych
- rodzaj oraz klasa powierzchni użytków w działce
- powierzchnia gruntu
-oznaczenie KW do której odłączona została nieruchomość do KW
- oznaczenie KW z której odłączono nieruchomość do KW
- spis praw związanych z własnością
-właściciel: imię i nazwisko
-imiona rodziców
-rodzaj własności
- podstawa prawna
- ograniczone prawo rzeczowe obarczone nieruchomości
-kwoty hipoteki
-rodzaj i charakter hipoteki: zwykła, prawna, łączna, kaucyjna, przymusowa
Dane zawarte w ewidencji:
1. Osoba fizyczna: płeć, PESEL, NIP, nazwisko, pierwsze i drugie imię, imię ojca i
matki, obywatelstwo, dokument tożsamości, data weryfikacji danych, data utworzenia
obiektu, status
2. Osoba prawna: status, nazwa pełna, nazwa skrócona, nr regon, nip, nazwa rejestru
osób prawnych, n rejestru osób prawnych, nazwa sadu rejonowego
o Podmiotu
Osoby fizyczne - imiona nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania
Osoby prawne - siedziba, nazwa (pełna i skrót), ewentualnie numer
Oraz stosunek prawny osoby fizycznej lub prawnej do gruntu podany w formie prawnej
(nazwy lub numeru aktu pranego)
Z zakresu podmiotu:
1) dla osób fizycznych:
a) nazwisko i imiona oraz imiona rodziców,
b) adres miejsca pobytu stałego,
c) informacja, czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem
2) dla Skarbu Państwa - nazwa "Skarb Państwa"
3) dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków:
a) nazwa jednostki lub związku,
b) siedziba ich organów,
4) dla organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych:
a) nazwa organu lub jednostki organizacyjnej,
b) siedziba organu lub jednostki organizacyjnej,
5) dla osób prawnych niewymienionych w pkt 2 i 3:
a) nazwa osoby prawnej - pełna i skrócona,
b) siedziba,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz