Nieruchomości - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 4655
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości - wykłady - strona 1 Nieruchomości - wykłady - strona 2 Nieruchomości - wykłady - strona 3

Fragment notatki:...Prawa rzeczowe ograniczone – użytkowanie
Prawo do używania i pobierania pożytków z cudzej rzeczy obciążonej tym prawem.
-Może być odpłatne lub nieodpłatne, terminowe bądź bezterminowe.
-Można także ograniczyć zakres użytkowania przez wyłączenie określonych pożytków z rzeczy bądź przez wykonywanie tego prawa jedynie do oznaczonej części nieruchomości.
-Jest to prawo niezbywalne, nie podlega dziedziczeniu.
-Wygasa wskutek niewykonywania przez lat 10.
-Użytkownik ma pierwszeństwo przed właścicielem, ponosi ciężary (podatki, ubezpieczenie) i zobowiązany jest do napraw i nakładów związanych z korzystaniem z nieruchomości ...

...Kataster nieruchomości – historia
Pierwsze dowody prowadzonych w starożytności ewidencji gruntów pochodzą z wykopalisk archeologicznych:
-sprzed 6500 lat – tablice z wypalonej gliny zawierające: opisy, wymiary i ceny działek rolnych i budowlanych
-sprzed 4000 lat – kamień graniczny i tablice z wypalonej gliny zawierające: powierzchnie działek, odległości, prawa własności i zaklęcie mające chronić granice i właściciela
-W Polsce:
-W średniowieczu przeprowadzono pierwszą reformę rolną polegającą na pomiarze gruntów i podziale gruntów na jednostki gospodarcze – powstały rejestry pomiarowe i mapy obejmujące dobra królewskie,
-XVIII/XIX w. likwidacja pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów wymagało przeprowadzenia reformy podatku gruntowego i dla tego celu dokonania nowych pomiarów geodezyjnych, wprowadzenia jednolitej klasyfikacji gruntów, przygotowania map sytuacyjnych i rejestrów gruntowych.
-W okresie międzywojennym aktualizacja i pomiary uzupełniające do istniejących dokumentów katastralnych
-Obecnie:
-1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków
-2001 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie ewidencji gruntów i budynków (aktualne) ...


(…)

… własności lokali; bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora; wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Kto ma szansę zostać rzeczoznawcą majątkowym?
Osoba fizyczna, która: nie była karana…
… z zabudowaniami, praedia urbana - grunty miejskie. Znajdujące się na gruncie i trwale z nim złączone budynki i inne urządzenia, oraz rośliny i drzewa, zgodnie z zasadą superficies solo cedit, stanowiły część składową gruntu. Art. 46 § 1 K.C. •Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków…
… fizycznej Prawa rzeczowe ograniczone - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Jest to prawo:  zbywalne przechodzi na spadkobierców podlega egzekucji można dla niego założyć księgę wieczystą Na żądanie członka spółdzielni spółdzielcze ograniczone prawo rzeczowe może być przekształcone w prawo odrębnej własności lokalu. Ustawa z 14 czerwca 2007 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych…
…. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze:  umowy (między współwłaścicielami nieruchomości, między właścicielem a nabywcą lokalu), jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości orzeczenia sądu znoszącego współwłasność 2. W budynkach, w których znajdują się min. dwa samodzielne lokale mieszkalne 3. W budynkach nowo wybudowanych i już istniejących
Podsumowanie - rodzaje nieruchomości…
czynności prawnej w zakresie obrotu nieruchomościami i podstawa wpisów w księgach gruntowych i wieczystych Księga wieczysta - stan obecny
Obecnie ustrój KW w Polsce reguluje Ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece Księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości, dla każdej odrębnie Cel prowadzenia KW: ustalenie stanu prawnego nieruchomości ustalenie stanu prawnego spółdzielczego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz