Operat szacunkowy nieruchomości użytkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat szacunkowy nieruchomości użytkowej - strona 1 Operat szacunkowy nieruchomości użytkowej - strona 2 Operat szacunkowy nieruchomości użytkowej - strona 3

Fragment notatki:

OPERAT SZACUNKOWY DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL.CZARNOWIEJSKIEJ
OPERAT SZACUNKOWY
określający wartość rynkową nieruchomości lokalowej nr 2
położonej w budynku nr 3 przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie,
KW NR KR1P/00244343/3
WŁAŚCICIEL:
Mateusz Skawiński zamieszkały w Zielonkach przy ul. Długiej 12
KRAKÓW, 25MAJA 2011r.
WYKONALI :
OPERAT SZACUNKOWY DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL.CZARNOWIEJSKIEJ
WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
1
Położenie
2
Działka ewidencyjna
3
Adres
4
Rodzaj nieruchomości
5
Powierzchnia użytkowa
lokalu
Miasto: Kraków
Jednostka ewidencyjna: Śródmieście
Dzielnica 7, Obręb: 20
Nr 81/1
Kraków, ul. Czarnowiejska 3/2
NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA,
Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU ZWIĄZANY JEST
UDZIAŁ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
DZIAŁKI NR 81/1 OBJĘTEJ KW 224515 ORAZ
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIEWYDZIELONYCH
CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU Z KTÓREGO
LOKAL ZOSTAŁ WYDZIELONY W
260680/10000000 CZĘŚCIACH.
61,45m 2
Określenie wartości rynkowej prawa własności
nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego, jako
podstawy negocjacji przy zawarciu transakcji kupna
– sprzedaży.
6
Cel wyceny
7
Oszacowana wartość
nieruchomości
8
Data sporządzenia
operatu
25maj 2011
9
Data określenia wartości
nieruchomości
25 maj 2011
10
Autorzy operatu
11
Podpisy
400 000ZŁ
(SŁOWNIE: czterysta dziesięć tysięcy złotych)
OPERAT SZACUNKOWY DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL.CZARNOWIEJSKIEJ
SPIS TREŚCI
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
I.1 PRZEDMIOT WYCENY
I.2 CEL WYCENY
I.3 ZAKRES WYCENY
I.4 ZLECENIODAWCA WYCENY
I.5 PODSTAWA WYCENY
I.5.1 PODSTAWA FORMALNA
I.5.2 PODSTAWY PRAWNO-MATERIALNE
I.5.3 ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH
I.5.4 DATA SPORZĄDZENIA WYCENY
I.5.5 DATA NA KTÓRĄ OKREŚLONO WARTOŚĆ
I.5.6 DATA OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI
I.5.7 DATA NA KTÓRĄ OKREŚLONO STAN PRAW I RZECZY
I.5.8 METODOLOGIA WYCENY
I.6 OPIS PRZEDMIOTU WYCENY
I.6.1 STAN PRAW I RZECZY
I.6.1.1 STAN PRAW ZGODNIE Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW KR1P/00007667/5
I.6.1.2 STAN WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW
I.6.1.3 ZAPIS PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA RZESTRZENNEGO
I.6.1.4 STAN RZECZY
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
II.1 OPIS DZIAŁKI
II.2 LOKAL UZYTKOWY
II.3 WYCENA NIERUCHOMOŚCI
III. WYNIK KOŃCOWY
IV. UWAGI KOŃCOWE
V. ZAŁĄCZNIKI
OPERAT SZACUNKOWY DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL.CZARNOWIEJSKIEJ
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
I.1 PRZEDMIOT WYCENY
Niniejszy operat szacunkowy dotyczy określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej,
o powierzchni
użytkowej
61,45
m2, położonej
w Krakowie, w
dzielnicy Śródmieście,
przy
ul. Czarnowiejskiej 3/2, posiadającej ułamkowy udział w prawie własności gruntu i taki sam udział we
współwłasności w częściach wspólnych budynku (260680/10000000 części).
Budynek, w którym mieści się niniejszy lokal zlokalizowany jest na działce nr 81/1 posiadającej w Sądzie
Rejonowym Kraków Podgórze nr Kw 224515.
Prawo własności do niniejszego lokalu posiada Pan Mateusz Skawiński
Nieruchomość lokalowa, będąca przedmiotem wyceny ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz