Teoria wyceny

note /search

Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej

  • Teoria wyceny
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1946

OPERAT SZACUNKOWY WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, JAKO PRZEDMIOTU PRAWA WŁASNOŚCI, KTÓRĄ STANOWI DZIAŁKA ROLNA NIEZABUDOWANA NR EWID: 297 BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ MARCINA NOWICKIEGO KW 161082 POŁOŻONA W OBRĘBIE GARL...

Operat szacunkowy nieruchomości lokalowej

  • Teoria wyceny
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1260

OPERAT SZACUNKOWY DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ – LOKAL UŻYTKOWY W KRAKOWIE, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR 39626 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2 I. 1 PRZEDMIOT WYCENY 2 I. 2 CEL WYCENY 2 I. 3 ZAKRES WYCENY 2 I. 4 ZLECENIODAWCA WYCENY 2 I. 5 PODSTAWA WYCENY 2 I. 5. 1 PODSTAWA FORMALNA...

Operat szacunkowy nieruchomości użytkowej

  • Teoria wyceny
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2247

OPERAT SZACUNKOWY DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL.CZARNOWIEJSKIEJ OPERAT SZACUNKOWY określający wartość rynkową nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w budynku nr 3 przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie, ...