Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej - strona 1 Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej - strona 2 Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej - strona 3

Fragment notatki:

OPERAT SZACUNKOWY
WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,
JAKO PRZEDMIOTU PRAWA WŁASNOŚCI,
KTÓRĄ STANOWI DZIAŁKA ROLNA NIEZABUDOWANA
NR EWID: 297
BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ MARCINA NOWICKIEGO KW 161082
POŁOŻONA W OBRĘBIE GARLICA MUROWANA, GMINA ZIELONKI,
POWIAT KRAKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Operat sporządzili :
Kraków, dnia 25 maja 2011 r
Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości
1.Opis nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
Dane ewidencyjne działki:
 Jednostki ewidencyjne: Zielonki
 Obręb ewidencyjny: Garlica Murowana
 Numer ewidencyjny działki: 297
 Powierzchnia działki: 0,5800 ha
 Powierzchnia
użytków
gruntowych
i
klas
bonitacyjnych
(klasoużytków):
RIIIa-0,24 ha i RIIIb-0,34 ha
 Właściciel: Nowicki Marcin zam. ul. Łokietka 3 Garlica Murowana
Dane o przeznaczeniu i zagospodarowaniu:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zielonki nieruchomość
znajduje się w terenach przeznaczonych pod uprawy polowe.
W aktualnym stanie działka stanowi grunt orny w uprawie, posiada dostęp do drogi
śródpolnej.
2.Cel wyceny:
Określenie wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, która ma
być wykorzystana jako podstawa ustalenia ceny sprzedaży.
3.Wynik oszacowania:
Określona wartość rynkowa gruntu wynosi: 18 060 zł.
Słownie : osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych
4.Data sporządzenia operatu szacunkowego i data, na którą została określona wartość:
…………………………………………………
Pieczęć rzeczoznawcy majątkowego
Podpis rzeczoznawcy majątkowego
………………………………………
………………………………………
Spis treści
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.Określenie przedmiotu wyceny, zakresu i uwarunkowań wyceny………………………….
1.1 Określenie przedmiotu, zakresu i uwarunkowań wyceny ……………………..
1.2 Zakres wyceny……………………………………
1.3 Uwarunkowania wyceny…………………………………..
2.Określenie celu wyceny
3.Określenie podstaw formalno-prawnych i merytorycznych sporządzenia operatu
szacunkowego oraz źródeł danych o nieruchomości……………………………………..
3.1 Podstawa formalna…………………………………
3.2 Podstawa prawna………………………………………
3.3 Podstawy merytoryczne……………………………
3.4 Źródła danych o nieruchomości……………………………….
4.Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości……………..
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
1.Opis stanu przedmiotu wyceny……………………….
1.1 Stan prawny……………………….
1.2 Stan techniczno-użytkowy……………………..
1.3 Inwentaryzacja trwałych składników nieruchomości……………..
1.4 Przeznaczenie wycenianej nieruchomości……………………..
2.Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu
gruntu……………………………………………..
2.1 Określenie rynku właściwego ze względu na rodzaj, obszar i okres objęty analizą……..
2.2 Zebranie i analiza danych stanowiących podstawę wyceny…………………
2.2.1 Zebranie danych o cenach transakcyjnych gruntu podobnego do wycenianego……
2.2.2 Analiza zmian cen gruntów rolnych z upływem czasu i skorygowanie zebranych cen
transakcyjnych do daty wyceny…………………………………
2.2.3 Ogólna charakterystyka miejscowego rynku nieruchomości podobnych……………
2.3 Przedstawienie i uzasadnienie wyboru podejścia i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz