Operat szacunkowy - wartości rynkowej nieruchomości gruntowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat szacunkowy -  wartości rynkowej nieruchomości gruntowej - strona 1 Operat szacunkowy -  wartości rynkowej nieruchomości gruntowej - strona 2 Operat szacunkowy -  wartości rynkowej nieruchomości gruntowej - strona 3

Fragment notatki:

OPERAT SZACUNKOWY
WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,
JAKO PRZEDMIOTU PRAWA WŁASNOŚCI,
KTÓRĄ STANOWI DZIAŁKA ROLNA NIEZABUDOWANA
NR EWIDENCYJNY: 86
BĘDĄCA WŁĄCNOŚCIĄ JANA KOWALSKIGO, KW 158884
POŁOŻONA W OBRĘBIE GARLICA MUROWANA, GMINA
ZIELONKI
POWIAT KRAKOWSKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE
Operat wykonał:
Kraków, dnia 16 sierpień 2010 r.
1
Wyciąg
z operatu szacunkowego nieruchomości
1. Opis nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny:
Danie ewidencyjne działki:
- Jednostka ewidencyjna: Zielonki
- Obręb ewidencyjny: Garlica Murowana
- Numer ewidencyjny działki: 86
- Powierzchnia działki: 0,6800 ha
- Powierzchnia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych (klaso użytków):
a) R IIIa – 0,3400 ha
b) R IIIb – 0,3400 ha
- Właściciel: Jan Kowalski, numer jednostki rejestrowej: 256, numer KW: 158884
Dane o przeznaczeniu i zagospodarowaniu:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki
nieruchomość położona jest na terenach gospodarki rolnej, występują na niej również tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obszar strefy osuwiskowej. W aktualnym
stanie działka stanowi grunt orny odłogowany, posiada dostęp do drogi.
2. Cel wyceny:
Określenie wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, w
ramach ćwiczeń terenowych z Wyceny nieruchomości rolnych i leśnych.
3. Wynik oszacowania:
Określona wartość rynkowa wynosi: 23 550 zł
Słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt
4. Data sporządzenia operatu szacunkowego i data na którą została określona wartość
30 Lipca 2010 r.
Pieczęć rzeczoznawcy majątkowego
Podpis rzeczoznawcy majątkowego
2
Spis treści
CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................................... 4
1 Określenie przedmiotu, zakresu i uwarunkowań wyceny .................................................. 4
1.1 Określenie przedmiotu .................................................................................................... 4
1.2 Zakres wyceny ................................................................................................................. 4
1.3 Uwarunkowania wyceny ................................................................................................. 4
2 Określenie celu wyceny ...................................................................................................... 4
3 Określenie podstaw formalnych, prawnych i merytorycznych sporządzenia
operatu szacunkowego oraz źródeł danych o nieruchomości .............................................. 4
3.1 Podstawa formalna .......................................................................................................... 4
3.2 Podstawy prawne ............................................................................................................ 4
3.3 Podstawy merytoryczne .................................................................................................. 5
3.4 Źródła danych o nieruchomości ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz