Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego - strona 1 Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego - strona 2 Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego - strona 3

Fragment notatki:

Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, jako przedmiotu prawa własności,
położonego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 12
OPERAT SZACUNKOWY
ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
POLOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL. RADZIWIŁŁOWSKIEJ
OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ NR KR1P/00009454/5
Autorzy wyceny:
Kraków dn. 2010-03-17
Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, jako przedmiotu prawa własności,
położonego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 12
SPIS TREŚCI:
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.
2.
3.
4.
.
PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY
1.1.
Przedmiot wyceny
1.2. Zakres wyceny
str.5
str.5
str.5
CEL WYCENY
str.5
PODSTAWY FORMALNE, PRAWNE I MERYTORYCZNE WYCENY
3.1. Podstawy formalne
3.2. Podstawy materialno-prawne
3.3. Źródła danych merytorycznych
str.5
str.6
str.6
OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH PRZY WYKONYWANIU OPERATU SZACUNKOWEGO
str.6
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
5.
OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI
5.1. Stan prawny
5.2. Stan techniczno-użytkowy budynku
5.3. Informacje o lokalu
5.4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
6. METODYKA WYCENY
str.5
str.8
str.8
str.9
str.9
str.11
WYCENA SZCZEGÓŁOWA
7. WYCENA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI
str.13
7.1. Analiza transakcji uwzględnionych do porównań
str.13
7.2. Określenie cen skorygowanych na datę wyceny
str.15
7.3. Wybór nieruchomości do wyceny, podobnych do nieruchomości
szacowanej
str.17
7.4. Ustalenie procentowych wpływów ki% (wag) poszczególnych atrybutów na
zmienność cen nieruchomości oraz zakresów kwotowych
str.17
7.5. Charakterystyka szacowanego lokalu i lokali przyjętych do porównania w aspekcie
cech rynkowych.
str.18
Kraków dn. 2010-03-17
2
Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, jako przedmiotu prawa własności,
położonego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 12
7.6. Zestawienie w pary przedmiotu wyceny z obiektami wybranymi
str.19
do porównania
8. WYNIK KOŃCOWY WYCENY
str.21
9. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA
str.21
10. ZAŁĄCZNIKI
str.22
Kraków dn. 2010-03-17
3
Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, jako przedmiotu prawa własności,
położonego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 12
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY
1.1 Przedmiot wyceny
Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr położony w budynku nr 12 przy ul.
Radziwiłłowskiej, nr działki 47, obręb 2, Śródmieście, jako przedmiot prawa własności.
Powierzchnia całkowita działki wynosi 0, 0364 ha. Na działce znajduje się kamienica o
powierzchni zabudowy 210 m 2 i powierzchni użytkowej 724m2.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest KW KR1P/00009454/5 prowadzoną
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie.
Właścicielami nieruchomości są: Pani Małgorzata Julia Schafroth-Łyko oraz
Pani Elżbieta Chatagny-Łyko.
Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i księdze wieczystej
- Nazwa lub numer jednostki ewidencyjnej: Krowodrza
- Numer obrębu: 12
- Numer arkusza mapy: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz