Wykład - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - strona 1 Wykład - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - strona 2 Wykład - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1
Podstawowe formy korzystania z nieruchomości w Polsce
Księga wieczysta - jest to urzędowy rejestr mający na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości w zakresie prawa własności i innych praw rzeczowych. Prowadzi się ją dla każdej nieruchomości oddzielnie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przy każdej księdze prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właścicieli sądów rejonowych (właściwość miejscowa, ze względu na położenie nieruchomości). Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych. Dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i dla znajdującego się na takim gruncie budynku, który stanowi odrębną nieruchomość, będącą własnością użytkownika wieczystego, prowadzi się oddzielną księgę wieczystą. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, w której własność lokali została wyodrębniona, ujawnia się sposób zarządu tą nieruchomością, określany w umowie, a w razie nie ujawnienia domniemywa się sposób zarządu wynikający z ustawy. Księgi wieczyste mogą być prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. W razie przekształcenia się wym. praw spółdzielczych w prawo odrębnej własności lokalu, księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą nieruchomości. W takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do ujawnienia księdze swego prawa oraz danych do oznaczenia nieruchomości.
Działy księgi wieczystej Każda księga wieczysta dzieli się na działy, a każdy z nich na łany:
Dział I obejmuje oznaczenia nieruchomości (I-0) oraz spis praw związanych z nieruchomością (I-Sp)
Dział II obejmuje wpisy dotyczące właściciela, użytkownika wieczystego, zarządcy, wysokości udziałów, podstawy nabycia.
Dział III - prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia; przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczenia praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub użytkowanie wieczyste z wyjątkiem hipoteki i własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego oraz wpisy ograniczeń w rozporządzeniu nieruchomością (prawa osobiste i roszczenia z wyjątkiem hipoteki).
Dział IV przeznaczony na wpisy dotyczące hipoteki, która zabezpiecza wierzytelność na nieruchomości w formie pieniężnej.
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
1. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) to uporządkowany zbiór informacji i ich przestrzennym położeniu i podstawowych danych technicznych oraz o jednostkach lub osobach zarządzających tymi sieciami.


(…)

…, a także podziemne budowle, takie jak tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, komory, studnie i inne obiekty związane z uzbrojeniem podziemnym.
6. ...są zobowiązani uzgadniając usytuowanie sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami, a także zapewnić wyznaczenie (przez jednostki uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych) położenia obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz