Kaaster pruski, rosyjski, księgi guntowe, księgi wieczyse i kataster do 1955 r.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3458
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kaaster pruski, rosyjski, księgi guntowe, księgi wieczyse i kataster do 1955 r. - strona 1 Kaaster pruski, rosyjski, księgi guntowe, księgi wieczyse i kataster do 1955 r. - strona 2 Kaaster pruski, rosyjski, księgi guntowe, księgi wieczyse i kataster do 1955 r. - strona 3

Fragment notatki:

KATASTER PRUSKI, ROSYJSKI, KSIĘGI GUNTOWE, KSIĘGI WIECZYSTE I
KATASTER DO 1955 r.
Co to jest i kiedy powstała:
Mapa separacyjna - Od słowa odłączenia gruntów chłopskich od gruntów dworskich,
podziałów wspólnot gruntowych
Mapa regulacyjna - Geodeta zamierzał to co chłop użytkował w tym czasie, zamierzał,
zapisywał a potem nadawano na to prawo własności.
Mapy te powstały przy okazji powstawania katastru pruskiego, na przełomie lat 1861-1864
Jakie mapy były w katastrze pruskim
Mapy pierwotne i pierworysy katastralne – traktowane jak archiwum, nic na się nie nanosiło
Mapy katastralne – czystorysy
Mapa uzupełniająca
Co to jest: mapa pierwotna, pierworys katastralny i mapa pomiaru uzupełniającego
Mapa pierwotna – mapa opracowana w drodze kopii szpilkowej z map źródłowych (map
separacyjnych i innych).
Pierworys katastralny – mapa powstała z bezpośrednich pomiarów gruntowych opracowana w
związku z zakładaniem katastru gruntowego.
Mapy pierwotne i pierworysy katastralne przechowywano w archiwum i traktowano jako
dokument archiwalny. Na mapach tych nie były prowadzone żadne prace kartograficzne.
Czystorysy mapy kat były pochodną mapy pierwotnej, na nich prowadzono all prace
kartograficzne i obliczeniowe wynikające z prowadzenia kat gruntowego.
Mapa pomiaru uzupełniającego – była to zwykle kopia szpilkowa mapy kat (czystorysu) na
której wnoszone były wyniki pomiaru uzupełniającego. Jeśli zmiany powodowały
nieczytelność mapy lub jeśli zmian nie można było wprowadzić ze względu na zbyt dużą
niedokładność wtedy dodatkowo sporządzano rysunek poboczny w większej skali.
Sposób powstania mapy pierwotnej. J.w.
Skale map w katastrze pruskim i formaty map.
Formaty map:
1000 x 660
500 x 660
500 x 330 – tylko dla map katastralnych
Skale:
-podstawowe
1: 2500 i 1: 5000
-dla map pierwotnych
1:1000,2000,3000,4000
-dla pierworysów kat
1:1000.2000
-dla rysunków pobocznych
1:2500,1250,625
Zasady numeracji parcel w katastrze pruskim
Numeracja tak samo jak w katastrze austriackim, tylko tutaj o podziale działki świadczył
licznik arkusza.
Parcele numerowane były dla każdego arkusza mapy osobno (potem w ramach obrębu też
osobno). Numerowano tak: grunty, drogi, rowy. Ostatni nr parceli gruntowe podkreślano
jednokrotnie a ostatni na arkuszu mapy (rów, potok)– dwukrotnie.
Co to jest i co zawiera matrykuła
Oznaczona kolorem zielonym: jest to opis i spis gruntów należących do jednego właściciela,
prowadzony według numerów kolejnych nieruchomości rolnych, tzw. artykułów matrykuły
(spis i opis wszystkich parcel wchodzących w skład jednej nieruchomości) . Czyli artykuł
matrykuły zwierał: imię i nazwisko, numery parcel, rodzaj użytku i klasę, powierzchnię
parceli czysty, dochód z parceli, ogólną powierzchnię z nieruchomości oraz roczny wymiar
podatku.
Co to jest i co zawiera księga parcel
Jest odpowiednikiem protokołu parcelowego w katastrze austriackim i jest to wykaz numerów
wszystkich parcel danej jednostki katastralnej w kolejności arytmetycznej. Zawiera: nr
parceli, nr ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Dawid napisał(a):

2018-10-01 20:28:10

Pozdrawiam Panią Magdę od katastru z Budowlanki :))