Parcela

note /search

Układ przestrzenny miasta

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Systemy osadnicze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1596

placów - Kształty i wymiary działek budowlanych (parcela miejska) - Różnego rodzaju budynki Generalne...

Parki miejskie

  • Politechnika Wrocławska
  • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

był przeznaczony dla mieszkańców dzielnicy. Drezno - kompozycja parkowa w centrum. Inny charakter zabudowy- parcele...

Grecja-historia budowy miast

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia budowy miast
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2926

miasta -Siatka z czworobocznych insulae = bloków z typową zabudową na parcelach tej samej wielkości...