Cel i zadania geodezji urządzeń rolnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel i zadania geodezji urządzeń rolnych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Cel i zadania geodezji urządzeń rolnych
Geodezyjne urządzanie terenów rolnych to przede wszystkim ulepszanie warunków produkcji
i pracy w rolnictwie, popieranie ogólnej kultury rolnej oraz ogólnego rozwoju wsi poprzez dostępne
działanie urządzeniowe.
Geodezyjne urządzanie gruntów jest to proces poszukiwania i tworzenia (planowania,
projektowania, realizacji) pożądanego nowego stanu obiektów i przekształcania wraz z nimi struktury
przestrzennej obszaru.
Geodezyjne urządzanie gruntów, w zależności od potrzeb, może stanowić zabieg bardzo złożony,
wykonywany na dużym obszarze, lub też zabiegi o mniejszym zasięgu zmieniające tylko wybrane
obiekty i ich granice.
1.
Do prac o większym zasięgu i znaczeniu zaliczają się:
parcelacje gruntów wielkich majątków w celach osadniczych lub reform agrarnych

scalenia gruntów gospodarstw przeprowadzane najczęściej na obszarach całej wsi z jednoczesną
przebudową dróg gospodarczych i innych obiektów zagospodarowania w celu poprawy geodezyjnych
warunków wykorzystania gruntów;

przebudowa struktury gruntowej związana z dużymi inwestycjami wymagającymi znacznego
zajęcia znacznych powierzchni oraz zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania gruntów.
2.
Zabiegi geodezyjnego urządzania gruntów o mniejszym zasięgu to:
• wymiany gruntów, które służą poprawie rozłogu wybranych gospodarstw;
• przeprowadzanie zmian w podziale gruntów w celach obrotu ziemią;
• obsługa geodezyjna rozwoju terenów zainwestowanych związana z istniejącymi już obiektami np.:
regulacja cieków wodnych;

zmiany granic parcel w związku z zabiegami poprawiającymi warunki wykorzystania użytków
gruntowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz