Geodezja - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - zagadnienia ogólne  - strona 1 Geodezja - zagadnienia ogólne  - strona 2 Geodezja - zagadnienia ogólne  - strona 3

Fragment notatki:

Geodezja I    1. Metodę kierunkową pomiaru kątów powinno stosować się:     1)  dla każdej liczby celowych   2)  na terenach bagiennych i tam gdzie pomiar może trwać długo   3)  dla trzech lub większej liczby celowych   4)  gdy chcemy zmniejszyć błąd odczytu     2. Dla poziomej osi celowej wpływ błędu kolimacji na błąd odczytu kierunku jest:    1)  zerowy  2)  minimalny  3)  zależny od wskazania libeli głównej   4)  związany z błędem inklinacji     3. Układ współrzędnych "1965":     1)  stanowi jeden układ współrzędnych dla całego kraju  2)  składa się z pasów południkowych w odwzorowaniu Gaussa-Krügera  3)  składa się z pięciu stref odwzorowawczych   4)  jest układem stosowanym w b. zaborze pruskim     4. Prawidłową postacią godła mapy w skali 1:500 w układzie "1965" jest:     1)  173.221.432 2   2)  173.522.4432   3)  173.221.4322  4)  173.221.432.2    5. Szkic przeglądowy szkiców polowych jest:     1)  wykonywany po zakończeniu roboty   2)  zbędny   3)  wykonywany w miarę postępu robót  4)  wykonywany tylko dla pomiarów wysokościowych    6. Błąd kolimacji w teodolicie:    1)  można usunąć przez przesunięcie siatki celowniczej w kierunku poziomym   2)  nie daje się rektyfikować   3)  można usunąć przez przesunięcie siatki celowniczej w kierunku pionowym   4)  można usunąć przez rektyfikację libeli głównej     7. Dopuszczalna długość rzędnej dla szczegółów I grupy dokładnościowej     1)  nie jest ograniczona   2)  zależy od skali opracowania   3)  wynosi 25 m   4)  wynosi 50 m    8. Błąd położenia osnowy pomiarowej przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania    1)  wynosi 0.20 m  2)  wynosi 0.10 m   3)  wynosi 0.05 m  4)  zależy od skali opracowania     9. Zasady wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych reguluje:    1)  instrukcja K-1   2)  instrukcje 0-1 i G-4   3)  wytyczne techniczne  4)  tylko instrukcja G-4    10. Pomiar czołówek w metodzie biegunowej zdejmowania szczegółów:    1)  jest zbędny   2)  stanowi tylko uzupełnienie pomiaru w miejscach niedostępnych   3)  ma znaczenie tylko kontrolne   4)  stanowi uzupełnienie i jednocześnie kontrolę pomiaru     11. Odchyłka kątowa w ciągu poligonowym stanowiąca podwójną wartość odchyłki dopuszczalnej:    1)  jest zawsze wynikiem błędu grubego   2)  jest dozwolona w każdej sytuacji  3)  jest dozwolona dla 30% ciągów w sieci   4)  wskazuje na błąd punktów nawiązania     12. Wartość dopuszczalnej odchyłki liniowej ciągu sytuacyjnego można znaleźć w:   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz