Geodezja - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 10682
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - wykłady - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte w notatce to: geodezyjna osnowa pozioma, instrukcje geodezyjne, podział prac geodezyjnych, pozioma osnowa geodezyjna, technologie i konstrukcje stosowane przy zakładaniu geodezyjnych osnów poziomych, instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych, pomiary długościowe.

Dodatkowo: pomiary sytuacyjne, stabilizacja punktów osnowy, technologia zdjęcia szczegółów metodą biegunową, niwelacja powierzchniowa, niwelacja trygonometryczna, uwzględnienie wpływu krzywizny Ziemi i refrakcji, tachimetryczny pomiar rzeźby terenu, metryka mapy zasadniczej, nakładki tematyczne, modernizacja mapy zasadniczej w zakresie rzeźby terenu.

WYKŁAD 1 04.10.01.
1. Geodezyjna osnowa pozioma.
Państwowy układ wysokości i układ współrzędnych 1965 oraz informacja o układach stosowanych w przeszłości.
Dla wszelkich prac geodezyjnych przeprowadzanych w Polsce obowiązuje
jednolity dla całego kraju układ współrzędnych geograficznych (B,L)
państwowy układ współrzędnych prostokątnych płaskich (X,Y)
jednolity dla całego kraju państwowy układ wysokości (H)
ad a) powierzchnią odniesienia jest elipsoida obrotowa Krasowskiego z punktem przyłożenia elipsoidy do geoidy Pułkowo i orientacją określoną azymutem Ag (azymut geograficzny) "Bugry". Położenie punktów na tej powierzchni określają współrzędne geograficzne geodezyjne: B - szerokość, L - długość
Układ współrzędnych geograficznych geodezyjnych
Szerokością geograficzną geodezyjną B punktu P nazywamy kąt jaki tworzy normalna do elipsoidy przechodząca przez punkt P z płaszczyzną równika.
Długością geograficzną geodezyjną L punktu P nazywamy kąt dwuścienny zawarty między płaszczyzną południka zerowego o płaszczyzną południka przechodzącego przez punkt P.
ad b) Obowiązującym układem współrzędnych stosowanym przy wykonywaniu prac geodezyjnych na terenie kraju jest układ "1965". Jest to układ prostokątny płaski w odwzorowaniu konforemnym (zachowanie wierności kątów, lecz ze zmianą powierzchni i długości). Na terenie kraju utworzono 5 stref układu "1965", które mają własne początki układu współrzędnych, przy czym w każdym z układów dodatnia półoś X zwrócona jest na północ a dodatnia półoś Y na wschód.
rys. 1
Strefa I - płd. - wsch. część Polski
Strefa II - pn. - wsch. część Polski
Strefa III - pn. - zach. część Polski
Strefa IV - pd. - zach. część Polski
Strefa V - centralna część Polski
Linie stałych zniekształceń w strefach I-IV mają kształt okręgów współśrodkowych. Największe zniekształcenia występują w środkach stref i wynoszą 20cm/km.
Strefa V ma linie zniekształcające przebiegające południkowo (max. zniekształcenie 15cm/km).
W każdej strefie układu "1965" obliczone są współrzędne prostokątne płaskie. Linie siatki współrzędnych prostokątnych płaskich w odstępach ΔX=40 km, ΔY=64 km dzielą każdą strefę podziału na sekcje podziałowe. Sekcje znajdujące się w jednym poziomie tworzą pasy, sekcje znajdujące się w jednym pionie tworzą słupy. Pasy i słupy są oznaczone kolejnymi cyframi 0,1,...,9. Początek układu współrzędnych jako początek podziału strefy na pasy i słupy. Pasy numerowane są z północy na południe, słupy z zachodu na wschód.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz