Geodezja - zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - zagadnienia egzaminacyjne - strona 1 Geodezja - zagadnienia egzaminacyjne - strona 2 Geodezja - zagadnienia egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:


1. Przypadki, w których dopuszczalne jest stosowanie ukladu lokalnego przy zakładaniu osnowy p oziomej: Dopuszcza się czasowe stosowanie układów lokalnych w przypadku wykonywania pomiarów uzupełniających i bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej. Tworzenie nowych układów lokalnych może następować w przypadku: 1. Zakładania osnów realizacyjnych obiektów budowlanych oraz badań odkształceń i przemieszczeń budowli i podłoża gruntowego, 2. Wykonywania dokumentacji powstałej w wyniku robót geodezyjnych nie podlegających zgłaszaniu w trybie obowiązujących przepisów, 3. Obiektów specjalnych, gdy względy techniczne wymagają opracowania osnów o dokładności większej niż to wynika z zastosowania układu państwowego. 4 . Istnieje już układ lokalny (p. Warszawa) a przejście na układ państwowy wymaga nakładów nie mających uzasadnienia ekonomicznego. W innych przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie tworzenie układów lokalnych może nastąpić za zgodą Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. (np. w przypadku gdy na danym obszarze nie ma układu państwowego - co w Polsce i „dobie” GPS jest już raczej niemożliwe) 2. Różnice pomiędzy układem warszawskim a układem 1965 Układ Warszawski: - uklad lokalny - za początek układu współrzędnych przyjeta jest kopule kościoła ewangelickiego przy placu Małachowskiego - za 0 osnowy pionowej przyjęty poziom Wisly (zero głównej łaty wodowskazowej) - rozmiar arkusza mapy 60x 80 - osie układu oznaczone N (północ) O (wschód) - inaczej oznaczone są godła mapy zasadniczej, - wysokość jest opisana punktami wysokościowymi (tzw. Koty) a nie warstwicami, - w wersji rozwarstwionej mapy zasadniczej inne nakładki niż w układzie panstwowym Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych nie jest układem jednolitym. Posiada on 5 stref odwzor owawczych : dla czterech odwzorowawczych przyjęto odwzorowanie quasi-stereograficzne (odwzorowanie płaszczyznowe ukośne, wiernokątne). Są to: strefa 1- obejmująca południowo-wschodnią część Polski; strefa 2- część północno- wschodnią; strefa 3- część północno-zachodnią; strefa 4- część południowo-zachodnią Polski Każde odwzorowanie quasi-stereograficzne jako wiernokątne odwzorowanie płaszczyznowe elipsoidy definiuje się, określając położenie punktu głównego (punktu styczności płaszczyzny z powierzchnią elipsoidy) oraz skalę odwzorowania w tym punkcie, będącą równocześnie skalą podobieństwa odwzorowania. dla strefy 5 przyjęto odwzorowanie Gaussa-Krügera z 3-stopniowym pasem odwzorowawczym. Strefa 5 obejmuje byłe województwo katowickie w granicach sprzed ref

(…)

… nadliczbowych - kontrola obliczeń
Jednolitość prac geodezyjnych:
jednolity system miar,
- jednolity system odniesienia i odwzorowania wyników pomiarów,
znormalizowana treść, dokładność i forma opracowań (typowych).
4.Czynniki które decydują o wyborze skali mapy zasadniczej.
stopien zageszczenia szczegółów sytuacyjnych tworzacych tresc mapy
stopien zageszczenia terenu w urzadzenia podziemne, naziemne…
… w terenie przestrzennego położenia obiektów budowlanych, uzyskania zgodności wymiarów i kształtów realizowanych obiektów zgodnie z danymi z planu realizacyjnego oraz kontrolowanie wymienionych parametrów geodezyjnych z wymaganiami ustalonymi w projektach technicznych (prace geodezyjne podczas budowy).w oparciu o osnowe realizacyjna - układ lokalny
Natomiast pomiary inwentaryzacyjne obiektów lub terenu…
… wszystkie czynnosci celowania dla kontroli.
OK., tak w przypadku teodolitu z libela kolimacyjna ale nowsze teodolity maja urzadzenie samopoziomujące, wtedy przesuwamy krzyż kresek na właściwy 27.Proszę wymienic bledy które mogę wystapic przy niwelacji geometrycznej wykonywanej niwelatorem technicznym (rozpatrujemy tylko 1 stanowisko), wplyw których bledow będzie zmniejszony lub wyeliminowany jeżeli pomiar…
… wysokosci
na dokladnosc ma również wplyw blad nierownoleglosci osi celowej do osi libelli
Wysokość niwelatora wyznaczamy z większym błędem niż dokładność odczytu łaty
Niwelacja ze srodka
w przypadku gdy odleglosc jest taka sama bledy spowodowane kulistoscia ziemi, nierownolegloscia osi celowej do osi libelli sa jednakowe, zas bledy wynikle z istnienia refrakcji pionowej w wiekszosci przypadkow można uznac…
… obustronnie nawiązanym liniowo i kątowo.
Ciąg poligonowy dwustronnie nawiązany to konstrukcja geometryczna, wykorzystywana do określania współrzędnych geodezyjnych punktów ciągu, w której pomierzono wszystkie boki oraz wszystkie kąty. Ciąg poligonowy dwustronnie nawiązany spełnia następujące warunki geometryczne:
- suma kątów wynosi +/-(A0-An)+n * 180 stopni, gdzie n to liczba kątów, A0 to azymut początkowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz