Grecja-historia budowy miast

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grecja-historia budowy miast - strona 1 Grecja-historia budowy miast - strona 2 Grecja-historia budowy miast - strona 3

Fragment notatki:


GRECJA 1. Dla starożytnej Grecji wielce typowa była nowa forma procesów urbanizacyjnych, która kształtowała się w specyficznych warunkach geograficznych. Przeludnienie siedlisk greckich i niedostatek żywności przy równoczesnym rozwoju górnictwa, rzemiosła, handlu i żeglugi, doprowadził do masowego zakładania osiedli miejskich na sąsiednich, „barbarzyńskich” wybrzeżach śródziemnomorskich. Miasto macierzyńskie ( METROPOLIS), dawało początek nowym skupiskom miejskim.
2. Specyficzną formą urbanizacji greckiej było POLIS - miasto - państwo. W jego obrębie mieściło się miasto (lub kilka miast), małe osiedla rolnicze i tereny uprawne. Do nieodłącznych elementów miasta greckiego należały: zamek, sanktuarium i plac publiczny (Agora). Dominującym zespołem budowli był zamek, zazwyczaj usytuowany na wzgórzu, zwany AKROPOLEM (akropolis). Na Akropolu, prócz zamku, lokalizowano świątynie, skarbiec i archiwa. Miasta rozwijały się wokół lub u stóp Akropolu. Istotnym elementem miasta greckiego była agora , główny plac publiczny, społeczne i handlowe centrum, miejsce gdzie odbywały się zebrania wolnych mieszkańców, ceremonie religijne, a w dawniejszych czasach, także przedstawienia teatralne.
3. Ze względu na rozplanowanie ośrodki miejskie w Grecji właściwej i obszarów kolonizowanych dzielą się na dwa różniące się typy:
- miasta o układzie nieregularnym, budowane sukcesywnie, bez z góry ułożonego planu; Ateny - zalążkiem późniejszej metropolii stał się Akropol ateński, górne miasto z rezydencją władcy na szczycie wzgórza, otoczone potężnymi murami. Na południe i północ od niego powstawało sukcesywnie dolne miasto z dzielnicami mieszkalnymi i kolebką demokracji ateńskiej - agorą. Ta zamknięta pierścieniem murów obronnych część miasta posiadała nieregularną sieć ulic. - miasta o układzie regularnym, ukształtowane według pewnej koncepcji urbanistycznej; Milet , zbudowany na planie prostokątnym. Dzielił się na 3 dzielnice, które łączył zespół 3 agor otoczonych budynkami użyteczności publicznej. Nowy Milet stał się wzorem dla budowniczych późniejszych miast greckich. Warto dodać, że starożytni grecy, projektując swoje miasta traktowali je jako jednolitą całość pod względem architektoniczno-urbanistycznym.
4. Starożytne miasto greckie jest uważane za niedościgniony wzorzec umiejętnego dostosowania się do warunków rzeźby terenu i wykorzystania wartości krajoznawczych, bez rezygnowania z realizacji dość rygorystycznego schematu miasta regularnego
5. W III i II tysiącleciu p.n.e. wyróżnia się na obszarze egejskim kultury
-Trojańską - wybrzeże Azji Mniejszej z okolicznymi wyspami
-Minojską - Kreta
-Mykeńską, wywodzącą się ze starego lądu greckiego


(…)

…. System hippodamejski - układ urbanistyczny oparty na prostokątnej siatce ulic, opracowany prawdopodobnie przez Hippodamosa z Miletu w V w. p.n.e. (zwany także systemem milezjańskim). Ze względu na słabe walory obronne na stałym lądzie zastosowano jedynie na planie Pireusu, sporządzonym przez Hippodamosa. Natomiast nowo zakładane miasta w koloniach od około 500 p.n.e. do epoki hellenistycznej rozplanowano na demokratycznej (także hippodamejskiej) zasadzie isonomii - równego podziału.
8. Główne cechy miast klasycznych:
-Nieregularne granice miasta
-Siatka z czworobocznych insulae = bloków z typową zabudową na parcelach tej samej wielkości
- Długości wszystkich boków prostokątów pozostają we wzajemnych relacjach liczbowych zgodnie z pitagorejską nauką o proporcjach
- Surowa funkcjonalność; system parcelacji, z unormowaniem powierzchni i wysokości pomieszczeń, umożliwia liczne warianty; dziedziniec pomiędzy dwukondygnacyjnym korpusem domu głównego i niższymi skrzydłami; rozmaitość domów (odpływ wody deszczowej). Wszystkie domy skierowane na południe
-Ubożenie miast prowadziło z czasem do podziałów parceli, wzrost zamożności dołączenia dwóch działek w jedną
-Plac targowy, plan przed świątynią i agora…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz