Historia budowy miast

note /search

Planowanie miast w XX wieku - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Historia budowy miast
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1442

Planowanie miast w XX wieku. Programy i koncepcje związane z planowaniem i rozwojem miast w okresie międzywojennym: projekt budowy osiedli mieszkań komunalnych w Wiedniu, którego celem była poprawa bardzo złych warunków mieszkaniowych rodzin robotniczych, koncepcja jednostek sąsiedzkich, która po...

Układ przestrzenny miast w Polsce w dobie lokacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1204

OPRACOWAŁ: O_orzeszek (2009/2010) Omawiany tutaj temat dotyczy współzależności między układem przestrzennym miast  a różnymi jego funkcjami. W dobie lokacji jest to zapis dokonany w przestrzeni, w postaci  zabudowy,   wyrażający   potrzeby   i   możliwości   gospodarcze   mieszkańców,   ale   tak...

Urbanistyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 3906

Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji Miasta - okres archaiczny: Miasta – okres klasyczny • nieplanowany rozwój • brak   im   geometrycznie   wytyczonych   granic,   we  wcześniejszych epokach także nie umocnione • agora i założenia świą...

Wiedeń-historia budowy miast

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

WIEDEŃ Wiedeń w II połowie XIX wieku charakteryzował się dynamicznym rozkwitem. Zagęszczenie dzielnic centralnych było główną przyczyną usunięcia murów obronnych miasta pochodzących z XIII wieku. Taką decyzję podjął cesarz Austrii Francisze...

Barok - planowanie miast XVII i XVIII w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 903
Wyświetleń: 4445

Natalia Rodziewicz, gr.4 PLANOWANIE MIAST W XVII I XVIIIw. Miasta barokowe W okresie renesansu znaczącą rolę w kompozycji przestrzennej miasta odgrywały place. W baroku stawały się one coraz piękniejsze; przybywało wiele, nowych, okazałych budowli; zaczęto upiększać place zielenią, tworzyć parki...

Berlin-historia budowy miast

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

Miasto to leży w północno- wschodniej części Niemiec, na Pojezierzu Brandenburskim, nad Hawelą i jej dopływem Szprewą. Początki Berlina wiążą się z zasiedleniem bagnistych terenów przy przeprawie przez Szprewę . Ok. 1230 roku istniejące tu osady Cölln i Berlin połączyły się a nowe osiedle otrzyma...

BUDOWNICTWO RZYMSKIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1813

Architektura - wiadomości wstępne Na Półwysep Apeniński w VII i VI w. p.n.e. zaczęła przenikać kultura hellenistyczna. Sprzyjały temu kontakty handlowe między Rzymem a koloniami greckimi. Etruskowie mieli bardzo duży wpływ na architekturę i sztukę rzymską. Mimo wpływów greckich sztuka etruska zac...

Grecja-historia budowy miast

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3346

GRECJA 1. Dla starożytnej Grecji wielce typowa była nowa forma procesów urbanizacyjnych, która kształtowała się w specyficznych warunkach geograficznych. Przeludnienie siedlisk greckich i niedostatek żywności przy równoczesnym rozwoju górnictwa, rzemiosła, handlu i żeglugi, doprowadził do masoweg...

Koncepcje budowy miast w XIX i XX w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2156

Koncepcje budowy miast w XIX i XX wieku 1.Villa sociale Przykłady: Phalanstere, Familistere Charakterystyka: powiązanie miejsca pracy i zamieszkania 2.Kliny zieleni zaproponowany przez : T. Fritscha Charakterystyka: Kliny zieleni miały zając obszary między dzielnicami powstającymi wzdłuż biegną...

Londyn-historia budowy miast

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia budowy miast
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Londyn Charakterystyka miasta: - Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii i znajduję się w południowo - wschodniej części kraju, - Miasto to położone jest nad rzeką Tamizą i jest drugim co do wielkości miastem w Europie(zaraz po Moskwie), - Londyn...