Urbanistyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 3906
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urbanistyka - strona 1 Urbanistyka - strona 2 Urbanistyka - strona 3

Fragment notatki:


Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji Miasta - okres archaiczny: Miasta – okres klasyczny • nieplanowany rozwój • brak   im   geometrycznie   wytyczonych   granic,   we  wcześniejszych epokach także nie umocnione • agora i założenia świątynne były oddzielone, zabudowania  nie powiązane plalistycznie, lokalizacja zależała jedynie od  kożystnych warunków topograficznych • symetria jedynie w pojedynczych budowlach • ciągi domów położone wzdłóż poziomic • budowle mieszkalne proste, wręcz prymitywne • nieregularne granice miasta • miasto   planowane   na   prostokątnej   siatce   ulic   (system  hippodamejski) • siatka   z   czworobocznych   insulae   -   bloków   z   typową  zabudową na parcelach tej samej długości • surowa   funkcjonalność   –   sytem   parcelacji,   unormowanie  budynków • wszystkie domy skierowane na południe • wraz ze wzrostem zamożności – łączenie parceli, spadek  zamożności – podział parceli • plac   targowy,   plac   ze   świątynią   i   agora   są   prostokątne,  powstają na nie zabudowanych insulach • ulice przebiegają stycznie do agory • teatr w kotlinie na zboczu • szerokie ulice główne, wąskie ulice boczne • tarasy stopniowane wertykalnie Zasady budowy obozu rzymskiego „Castrum Romanum" i jego rola w urbanizacji ziem dawnego Imperium Rzymskiego „Castrum Romanum"– warowny obóz rzymski, kwadratowy lub prostokątny, otoczony murem, wałem lub palisadą, z czterema   bramami. Charakterystyczną cechą był układ dwóch głównych arterii: CARDO – północ-południe i DECUMANUS – wschód-zachód. Na  ich skrzyżowaniu zakładano place zwane FORUM – ośrodki życia miejskiego, odpowiedniki greckiej agory. Tu skupiano najważniejsze   budynki   użyteczności   publicznej.   Opis   budowy  znamy   dzięki   zachowanemu   dziełu  Witruwiusza   "O   architekturze   ksiąg   dziesięć"   (De  architectura).  Pozostałości   po castra  Romana  dały początek  takim  miastom,  jak  Kolonia,  Wiedeń,  Paryż, czy  Reims.  Również   nazwy   niektórych brytyjskich miast świadczą o tym, ze powstały na miejscu rzymskich obozów warownych (Gloucester, Chichester).Wyróżnia się   3 rodzaje: Obozy były stałe (castra stativa), letnie (castra aestiva - bez obwarowań) i zimowe (castra hiberna - silnie umocnione). Na bazie   obozów powstawały miasta o wyżej wspomnianych cechach. Obozów ze względu na aktywność wojsk Imperium Rzymskiego powstawało 

(…)

… miasta była chęć poprawy beznadziejnych warunków bytowych spowodowanych
rewolucją przemysłową XVII i XVIII w. Jej autorami są wielcy utopiści: Saint-Simon, Robert Owen i Charles Fourier.
1. CHARLES FOURIER
– stworzył teorię pasaży
– miasto utopijne określone falansterem, podstawowa komórka zwana falangą liczącą 1600 osób zamieszkujących wielki zespół
budynków(falanster)
– przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna przenika się
– oddzielne mieszkania + budynki użyteczności publicznej ustawione w formie kwadratu
– niepowodzenie w realizacji ( Algier, Francja)
2. ROBERT OWEN
– model miasta w kształcie zwartego czworoboku, w którym mieszkańcy mieszkaliby i pracowali w przemyśle oraz na roli,
mając do dyspozycji konieczne instytucje społeczno- kulturalne
Działalność utopistów przyczyniła się więc do powstania…
… mieszkalne niższych klas społecznych; na
zewn ogrody działkowe, tereny rekreacyjne,dalej tereny przemysłowe.
3. Miasto harmonii:
– Robert Owen – zbudował ośrodek grupujący fabryki włókiennicze wraz z przylegającym osiedlem dla robotników.
– 1821r. zaproponował Miasto harmonii i współpracy oparty na proj. miasta falanstery; zwarty kompleks budynków z
mieszkaniami, ze wspólnymi jadalniami, urządzeniami…
… się tylko organizacją
procesu produkcji. Drugą, pod względem ważności, przyczyną rewolucji przemysłowej była rewolucja agrarna (rolna), która doprowadziła
do przemiany tradycyjnego feudalnego rolnictwa w rolnictwo nowoczesne. Wynalezienie nowego źródła energii cieplnej- węgla
doprowadziło do intensywnego rozwoju górnictwa węglowego.
Gwałtowny rozwój miast w XIX w., będący wynikiem rewolucji przemysłowej, spowodował…
… parowej, przeobrażenia się sztuki i rozwój naukowy i
kulturalny, napływ ludności do miast ze wsi,
Skutki: przemiana struktury miasta- zagęszczenie zabudowy, zanieczyszczenie przestrzeni miasta (ulice, przewietrzanie itp.),
degradacja terenów zewnętrznych- wyrąb lasów- szukanie materiałów budowlanych.
Główne koncepcje miast:
1. Utopijni urbaniści – miasto idealne:
– W 1841 r Charles Fourier opublikował…
… znajdują się kanały żeglowne dla ułatwienia komunikacji i transportu;

szerokość ulic powinna stanowić co najmniej połowę wysokości przyległych pałaców;

jego piękność powinna być symbolem funkcjonalności.
Pierwszy taki projekt na zlecenie Sforzów z Mediolanu wykonał w połowie XV w. florentyńczyk Filarete . Jest to pierwsza w
literaturze teoretycznej próba skonkretyzowania marzeń o zespole miejskim…
… liczne place,
loggie, tunele i kanały. Notatki Leonarda ukazują jego 2 poziomy: pełniący funkcje estetyczno-społeczne górny poziom dla pieszych i dolny
z bezpośrednim dostępem do sieci kanałów, przeznaczonych do transportu towarów i zwierząt, na magazyny, handel i mieszkania ludzi z
niższych klas społecznych.
Ulice w projekcie są szerokie, wysokości fasad równe, a kominy strzeliste, by dym mógł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz