Parki miejskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parki miejskie - strona 1 Parki miejskie - strona 2

Fragment notatki:

PARKI MIEJSKIE ZWIĄZANE Z DZIELNICAMI MIESZKALNYMI
Parki te są w ścisłym związku z architekturą. Zależności parku i dzielnicy mieszkalnej:
Anglia - londyński park REGENTS PARK. W centrum dzielnicy znajdował się park a dookoła znajdowała się zabudowa mieszkalna zwarta dwu lub trzy kontygnacyjna. Park w centrum był przeznaczony dla mieszkańców dzielnicy.
Drezno - kompozycja parkowa w centrum. Inny charakter zabudowy- parcele willowe. Za ogrodzeniem ażurowym znajdował się ogromny park. Właściciel parceli miał takie przeświadczenie, że cały park należy do niego. Wychodząc za ogrodzenie mamy od razy ogromny park. Miedzy ogrodzeniami parceli a parku nie ma zadnej drogi, ogrodzenie parceli bezpośrednio sąsiadywało z parkiem.
Miasto-ogród. Wcześniej dzielnice mieszkaniowe miały służyć mieszkaniu. W II połowie XIX wieku zaczęto tworzyć dzielnice służące nie tylko mieszkaniu ale miały spełniać wszystkie funkcje (kościół, szkoła, szpital, obiekty sportowe, centrum handlowe miały być w takiej dzielnicy). Mieszkaniec dzielnicy powinien zaspokoić wszystkie swoje potrzeby w jednym miejscu. W mieście-ogrodzie wszystkie zabudowy miały być zatopione w zieleni. W takich miastach miało być dużo aleji spacerowych i dużo zieleni.
RIVERSIDE PARK - obszary wewnętrzne, kwartały zabudowy były podzielone na kwartały koliste, eliptyczne, nie ma geometrycznych podziałów na kwadraty, prostokąty (kąt prosty). Uznano, że kwadraty i połączenia pod katem prostym są monotonne dlatego zmieniono ten styl dzieląc dzielnice w sposób bardziej organiczny. Cechą charakterystyczną było wywrócenie na drugą stronę wcześniejszych tendencji. Całe osiedla mieszkaniowe są otoczone pasami zieleni, park nie jest zwarty, jest wypełnieniem osiedli mieszkaniowych - przełom XIX i XX wieku
XX wiek. Klasyczne parki miejskie, które nie były wynikiem fortyfikacji ani powstawania dzielnic. Czołówką jest Londyn i Paryż. Parki te były raczej o rzucie dość zwartym . główna kompozycja była czerpana z parków krajobrazowych: wzniesienia, polany, gęsta sieć ścieżek. Nowe w tych parkach jest to, że zaczynają się pojawiać elementy geometryczne, najpierw ścieżki, aleje. W parkach miejskich był ceremoniał spacerowania, natomiast w parkach prywatnych spacerowała tylko jedna osoba.
FRANCJA - park dzielił się na 4 części. Główne aleje przebiegają po liniach prostych. Cecha charakterystyczna były również bulwary, które tworzyły w Paryżu formę szkieletów. Całe miasto zostało podzielone nowymi ścieżkami. Części te nazwano bulwarami. Bulwar miał szczegółowo rozplanowany podział ciągów komunikacyjnych: rowerzyści mieli wydzielone pasy, samochody, tramwaje. Aleje drzew wypełniały przestrzenie miedzy tymi drogami. Tworzyły rodzaj zielonego szkieletu w mieście, umożliwiały przemieszczanie miedzy dużymi parkami.

(…)

… kształt hipodromu (stadiony, boiska). Projektanci sięgali w tym czasie do wzorców starożytnych
II połowa XIX wieku to powrót do parków publicznych starożytnej Grecji. W tych parkach były place zabaw dla dzieci, place sportowe. Zaczynają być coraz częstsze elementy geometryczne. Powstawały również parki bez elementów ukształtowanych swobodnie, chciano pokazać w parkach publicznych bogactwo. W parku spełniały się marzenia ogrodowe grupy ludzi. Chętnie nawiązywano do baroku (przepych bogactwa). W parkach miejskich znajdowano miejsce dla pomników (symboli pamięci). Parki publiczne stawały się rodzajem miejsca edukacyjnego. Tworzono również parki, które łączyły kompozycje swobodną i geometryczną.
DOBÓR ROŚLINNOŚCI:
Tworzono arboreta - LOUDON, podpisywano drzewa, tworzono kolekcje dendrologiczne. I strefa regularna, II strefa swobodna. Tworzono ogrody tematyczne np. typowe polany leśne, roślinność wodna, roślinność na sztucznym wzniesieniu - alpinarium. Pod koniec XIX wieku pojawia się różnorodność nurtów. Projektanci wybierają różnorodna roślinność.
PROTOEKOLOGIA - zagospodarowanie terenów zdegradowanych przemysłem. Na takich terenach zakładano najczęściej parki miejskie. Finansowane były przez miasto…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz