Scalenie i podział nieruchomości- ćwiczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4312
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Scalenie i podział nieruchomości- ćwiczenie - strona 1 Scalenie i podział nieruchomości- ćwiczenie - strona 2 Scalenie i podział nieruchomości- ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Rok akademicki 2010/2011
Semestr 1- letni
Kierunek Geodezja i Kartografia
SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Rok I
Grupa 9
Wykonanie:
Katarzyna Wilk
Skład operatu:
1. Sprawozdanie techniczne
2. Pola powierzchni działek przed podziałem
3. Obliczenia projektowe powierzchni działek
4. Pola powierzchni użytków w działkach po podziale
5. Wstępny projekt scalenia i podziału nieruchomości.
6. Projekt scalenia i podziału nieruchomości
7. Wykaz współrzędnych punktów
8. Rejestr przed scaleniem i podziałem nieruchomości
9. Rejestr po scaleniu i podziale nieruchomości
10. Szkic realizacyjny projektu poszuału
Operat zawiera: stron
Data: 08.06.2011r.
Wykonała: Katarzyna Wilk
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
I. Dane formalno – prawne:
1. Numer zlecenia:
05/01/2011
2. Zleceniodawca:
Urząd Gminy w Łańcucie
3. Wykonawca:
Katarzyna Wilk
4. Zakres prac:
scalenie i podział nieruchomości
5. Czas wykonania pracy: 25.10.2010 - 08.06.2011
II. Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i
podziału nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 maja 2005 r.)
III. Przebieg prac
Rozpoczęcie prac nad scalenie i podziałem nieruchomości położonych w gminie
Łańcut, obręb Kosina zgłoszono najpierw w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie.
W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie sporządzono wypisy z rejestru gruntów,
wykonano badanie ksiąg wieczystych i sprawdzono stan nieruchomości. Ustalono
przebieg granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych w projekcie do scalenia i
podziału.
Przed rozpoczęciem prac odbyło się zebranie z uczestnikami scalenie i podziału
nieruchomości. Przedstawiono im procedurę postępowania i wybrano radę uczestników
scalenia. Ustalono także ilość nowych działek i miejsc ich usytuowania w obrębie
zgodnie z życzeniami wszystkich właścicieli.
Prace polowe rozpoczęto od przyjęcia granic obszaru scalenia i podziału
nieruchomości w obecności wszystkich uczestników scalenia. Sporządzono protokoły
przyjęcia granic. Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
opracowano geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z
wcześniejszymi uzgodnieniami z uczestnikami scalenia.
W zakresie obszaru objętego opracowaniem wydzielono 2 podkompleksy,
projektowane w oparciu o nowoprojektowane drogi: dr-1 i dr-2. Granice tych dróg są do
siebie równoległe. Szerokość nowoprojektowanych dróg wynosi 5m. W podkompleksie
nr 1 zaprojektowano 6 działek, a w drugim 30 działek i 3 drogi. Wszystkim uczestnikom
scalenia i podziału dokonano potrąceń pierwotnych powierzchni na drogi
proporcjonalnie do wielkości działek.
Na podstawie sporządzonego projektu scalenia i podziału w nawiązaniu do
istniejącej osnowy pomiarowej, opracowano dane do wyniesienia w teren projektu
scalenia. Nowe punkty graniczne zastabilizowano słupkami betonowymi.
O terminie czynności związanych z protokołem przyjęcia granic powiadomiono
właścicieli gruntów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz