Wykład - działka ewidencyjna - ewidencja gruntu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - działka ewidencyjna - ewidencja gruntu - strona 1 Wykład - działka ewidencyjna - ewidencja gruntu - strona 2

Fragment notatki:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
jest jednostką powierzchniową podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości). DZAŁKA EWIDENCYJNA
ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny ze względu na stan prawny, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Na obszarze lasów państwowych działkę stanowi oddział leśny lub część oddziału leśnego, w razie gdy oddział podzielony jest przechodzącą przez niego granicą administracyjną.
OBRĘB EWIDENCYJNY
jest jednostką powierzchniową podziału kraju wyodrębnioną dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), dla której zakłada się odrębny operat ewidencyjny. Jest częścią składową jednostki ewidencyjnej, utworzoną dla potrzeb związanych z techniką zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
Działka jest określona pod względem geometrycznym poprzez jej wydzielenie z otoczenia liniami granicznymi wyznaczanymi przez punkty załamania granic. Fizycznie w punktach załamania granic umieszcza się znaki graniczne, zaś linie graniczne mogą być reprezentowane w terenie przez obiekty zagospodarowania typu: ogrodzenia, ściany budynku, itp. Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych, w przypadku wzajemnego przecinania się linii kolejowych, dróg publicznych, morskich wód wewnętrznych oraz wód śródlądowych płynących, stosuje się następujące zasady:
-morskie wody wewnętrzne oraz wody śródlądowe płynące, z wyjątkiem wód płynących rurociągami lub krytymi kanałami, dzielą linie kolejowe i drogi publiczne na odrębne działki ewidencyjne, -linie kolejowe dzielą drogi publiczne na odrębne działki ewidencyjne,
-drogi publiczne wyższej kategorii dzielą drogi niższej kategorii na odrębne działki ewidencyjne
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami. Ze względu na cel ewidencji gruntów i budynków wpis do niej ma przede wszystkim znaczenie informacyjne.
Dane w operacie ewidencji gruntów dotyczą:  -gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w której skład wchodzą grunty
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz