ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI - strona 1 ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI - strona 2 ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI - strona 3

Fragment notatki:

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI- instytucja polegająca na tym, że lokal będący wg zasada ogólnych częścią składową nieruchomości gruntowej ( superficies solo cedit ) zostaje w drodze wyodrębnienia jego własności- z tego reżimu wyłączony i staje się odrębną nieruchomością. Reguluje to USTAWA Z 24.06.1994 O WŁASNOŚCI LOKALI. Wprowadza dużą swobodę ustanawiania odrębnej własności lokali: - przedmiotem może być nie tylko lokal mieszkalny, ale także o innym przeznaczeniu, - bez względu czy właściciel z niego korzysta sam czy dla celów komercyjnych ( umowa deweloperska ), - o dowolnych rozmiarach ( dawniej do 110 m2 ), - wyodrębnienie nie musi dotyczyć wszystkich lokali. Stanowi ona lex specialis w stosunku do kc. Poza tym do odrębnej własności lokalu odnoszą się też unormowania zawarte w rozdz. 3 ustawy z 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych. Przedmiot odrębnej własności lokali ( Art. 2 ): 1) NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA- SAMODZIELNY LOKAL MIESZKALNY- wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb i pomieszczeń, które tworzą lokal umożliwiający spełnienie w jego granicach wszystkich podstawowych czynności związanych z jego aktualnym przeznaczeniem. Spełnienie przesłanki stwierdza organ właściwy w sprawach nadzoru architekt- a na podstawie jego opinii starosta wydaje zaświadczenie o spełnieniu wymagań. Może tę cechę ustalić sąd na podstawie opinii biegłego. a) MIESZKALNY- służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, b) O INNYM PRZEZNACZENIU- np. lokal użytkowy ( sklep, zakład usługowy, pracownia twórcy ). 2) LOKAL O INNYM PRZEZNACZENIU ( np. sklep, zakład usługowy ). Przedmiotem odrębnej własności nie mogą być natomiast inne części budynku- np. piętro, poszczególne izby )- stąd nazwa nieruchomość lokalowa. Do lokalu samodzielnego mogą przynależeć POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE jako jego części składowe, takie jak piwnice, strych, komórka, garaż, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal. 2) NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA ( Art. 3 ust. 2 ) a) grunt b) wszelkie części budynku i inne urządzenia ( znajdujące się zarówno w budynku, jak i na gruncie, np. studnia ), które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Właścicielom odrębnych lokali przysługuje do nieruchomości wspólnej prawo współwłasności w częściach ułamkowych. a) jest to prawo związane z prawem własności lokalu, b) jest to współwłasność przymusowa, nie można żądać jej zniesienia, dopóki trwa odrębna własność lokalu,

(…)

… nie będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się z mocy prawa w odrębną własność lokalu ( Art. 1718 ) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
- jeśli chodzi o nabycie przez zasiedzenie, to wg SN jest to możliwe, jeżeli własność ta uprzednio powstała w jeden z przewidzianych przez prawo sposobów opisanych wyżej
- nie można nabyć prawa własności lokalu, jeśli nie zostało…
… - pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo:,
- narusza zasady prawidłowej gospodarki.
b) zarządca nieruchomości, jeżeli
- w terminie 2 lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości właściciele lokalu nie dokonują wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego i
- liczba lokali jest większa niż siedem,
- sprawował zarząd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz