Lasy Państwowe

Służba Leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Służba Leśna * W „Lasach Państwowych” działa Służba Leśna Do jej zadań należy: Sprawowanie zarządu...

Fundusz leśny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

. Dysponentem jest Dyrektor Generalny „Lasów Państwowych”. Dochodami funduszu są m.in.: -należności, opłaty...

Własność wd, drg i lasw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Państwowe, zwane dalej "Lasami Państwowymi". 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów: 1) będących...

Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

i stanisławowskie. Lasy państwowe w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiły 32% (3,34 mln. ha), lasy prywatę - 68...

Rzeczy publiczne 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

; podlegają prawa prywatnemu : pieniądze, papiery wartościowe, lasy państwowe, ziemia majątek administracyjny...

Mała retencja-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

retencji w Lasach Państwowych, - Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu - Studium wykonalności...

Test wiedzy - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

przez Administrację Lasów Państwowych c) drogi na terenie PW +d) autostrady e) drogi startowe w portach lotniczych...