Lasy Państwowe - strona 2

Prepedeutyka, powierzchnia lasów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

z gospodarką leśną. Lasy Państwowe - 82,6% (7363 tys ha), lasy prywatne 17,4% (1555 tys ha). To daje 0,23ha/os...

Gospodarka leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

energetycznymi itp. Lasami należącymi do Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe...

Leśnictwo pod zaborem austriackim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

KAMERALNYCH we Lwowie. W latach 1849-1873 następowały co kilka lat reorganizacje w lasach państwowych. Ciągle...

Leśnictwo pod zaborem pruskim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

zajmowały 34 tys. ha. Na terenie Prus lasy państwowe podlegały istniejącej od 1714 roku GENERALNEJ DYREKCJi...

Zagospodarowanie lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

wszelkich pojazdów. Miejsca postoju wyznacza się na całym terenie lasów państwowych nie objętych zakazem...