Leśnictwo pod zaborem austriackim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leśnictwo pod zaborem austriackim - strona 1 Leśnictwo pod zaborem austriackim - strona 2 Leśnictwo pod zaborem austriackim - strona 3

Fragment notatki:

ZABÓR AUSTRIACKI Lesistość ziem zaboru austriackiego, tzw. Galicji wynosiła 32% . W okresie zaborów obniżył się do około 25%. Powierzchnia lasów skarbowych zwiększyła się dzięki przejęciu lasów prywatnych dóbr i lasów po zniesionych klasztorach i części lasów kościelnych. Tak więc w 1800 roku obszar lasów „kameralnych", należących do tzw. Kamery czyli skarbu państwa stanowił około 31% ogólne powierzchni lasów.
Po klęsce Austrii w wojnie z Napoleonem w 1805 roku nasiliła się rozprzedaż dóbr i lasów kameralnych, która trwała do 1869 roku - do uzyskania przez Galicję autonomii.
Po uwłaszczeniu chłopów w 1848 roku wzrosła sprzedaż lasów, następowały dewastacyjne wyręby v celu zdobycia funduszy na robociznę najemną i wykup serwitutów. Do dewastacyjnej eksploatacji lasów przyczyniła się również rozbudowa kolei żelaznej, udostępniająca rozleglejsze tereny.
Cechą charakterystyczną w zaborze austriackim była ogromna własność prywatna . Prawie 68% po wierzchni lasów było w rękach właścicieli dużych majątków, w których lasy zajmowały ponad 500 ha . Na skutek wykupu parcel lasów dworskich oraz wykupu serwitutów wzrastała powierzchnia lasów chłopskich . W województwie krakowskim w okresie międzywojennym lasy chłopskie stanowiły 23% ogólnej powierzchni leśnej.
Dla lasów pryw atnych pierwsza ustawa powstała w 1782 roku - obszerny uniwersał poświęcony w całości gospodarce leśnej, od 1807 roku jako „PORZĄDEK LEŚNY DLA ZACHODNIEJ GALICJI". Nie mówiło się tu o obowiązku zorganizowania gospodarstwa leśnego, ale zalecano, aby użytkowani - wyrąb, nie przekraczało przyrostu drewna na pniu. Zalecano podzielić grunt leśny na roczne zręby zabraniano marnowania młodych drzew na grodzenie płotów, podkrzesywania drzew, wypasu owiec kóz. Przewidywano również kary za wykroczenia leśne, lecz granice lasów prywatnych nie były uwal oznaczone i nie egzekwowano kar za wykroczenia leśne. Rzadko było możliwe pozyskania wszystkich drzew ze zrębu - brak zbytu, a więc dale była stosowana metoda wyrębowa.
Po pierwszym rozbiorze lasy i dobra państwowe zostały przekazane pod zarząd CESARSKO KRÓLEWSKIEJ ADMINISTRACJI DÓBR SKARBOWYCH we Lwowie, zorganizowanej w 1775 roku, p zniesieniu urzędów polskich. W 1782 roku utworzono pierwszych 6 nadleśnictw państwowych.
W 1787 roku utworzono we Lwowie C.K. ADMINISTRACJĘ DÓBR KAMERALNYCH I SALIN (rozszerzenie monopolu solnego i zamiana prywatnych zakładów solnych na rządowe), istniała do 1830 roku Wówczas na terenach zajętych przez Austrię zwiększała się liczba nadleśnictw państwowych - 180 roku było ich już 17.
Na czele ADMINISTRACJI lasów państwowych w Galicji stał OBERWALDMEISTER ( lasomistrz

(…)

… co kilka lat reorganizacje w lasach państwowych. Ciągle lasy przechodziły pod inne zarządy, co uniemożliwiało prowadzenie długotrwałej i jednolitej polityki gospodarczej. Poza tym po wojnach napoleońskich do momentu uzyskania przez Galicję autonomii (18f rok) następowały masowe wyprzedaże lasów państwowych.
W 1872 roku MINISTERSTWO ROLNICTWA przejęło pod swój zarząd dobra państwowe i funda Bzowe, i przystąpiło…
… (REWIRÓW GOSPODARCZYCH na czele których stali PODLEŚNICZOWIE mający do ochrony lasów STRAŻNIKÓW LEŚNYCH
W 1873 roku dla Galicji powstała DYREKCJA DÓBR I LASÓW PAŃSTWOWYCH początkowo w Bolechowie k/Stryja (od 1881 roku we Lwowie). Opracowywała ona plany gospodarcze, urządzani lasów, kierowała całością działalności technicznej i administracyjnej służby leśnej i rolnej. Urzędnicy państwowi zobowiązani…
… siewem lub sadzeniem Trzebieże - cięcia pielęgnacyjne stosowano rzadko, ze względu na brak zbytu na drewno małowartościowe.
Jednostka administracyjna to ZARZĄD (potem OKRĘGI INSPEKCYJNE), jednostkami gospodarczymi były OBRĘBY, podzielone na OSTĘPY, a te na ODDZIAŁY.
Każdy OKRĘG (zarząd) miał własny plan gospodarczy, prowadził własną rachunkowość materiałową i finansową. Etat obliczano na okres 10-letni…
… na drewno użytkowe, a pozostał< część pozyskiwanego surowca przypadała na wyroby tradycyjne - wypalanie smoły, popiołów, węgla drzewnego, wyrób terpentyny, lub na produkcję rzemieślniczą - gontu, klepki, narzędzia, sprzęt domowe.
W momencie rozbudowy sieci kolei żelaznej zmieniła się gospodarka leśna, wzrosło zapotrzebowanie na drewno - eksport. Pierwsza Linia kolejowa Kraków Mysłowice została wybudowana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz