Historia leśnictwa

note /search

Ludwik Plater-Broel - życiorys

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1610

Ludwik PLATER-BROEL (15.06. 1775 - 6. 09. 1846) leśnik, geograf, chemik. Urodził się w Kraslawiu k/Dyneburga na Inflantach, jako syn Kazimierza Konstantego i Izabelli z domu Bochównej. Chemię studiował w Szkole Głównej Wileńskiej u Jana Śniadeckiego; opracowu­jąc polską terminologię chemiczną. W 1...

Bartnictwo - pojęcie bartnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1435

BARTNICTWO­­­­­­­­­­­­­­­­­­- dawna hodowla pszczół w barciach leśnych, tj. w sztucznych dziuplach wydrążonych na wysokości 4-7m, w starych drzewach sosnowych i dębowych, rzadko jesionowych i jodłowych. Do barci dostawano się za pomocą OSTRWI, tj. ściętych młodych świerków lub jodeł z przyciętymi g...

Opracowanie na temat bartnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

BARTNICTWO . Z wosku wyrabiano formy odlewnicze, produkowano świece, tabliczki do pisania, używano do bielenia płótna, używano w licznych rzemiosłach. Od XI wieku miód i wosk należały do zestawu danin. Spowodowało to wyodrębnienie się we wczes...

Heinrich Cotta - informacje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

Heinrich COTTA - twórca AKADEMII LEŚNEJ W THARANCIE , propagator metod okresowo powierzchniowych George Ludwig HARTIG - organizator szkół W HUNGEN 1 FULDZIE ; autor metody okresowo miąższościowej Przy okazji tworzenia szkolnictwa leśnego w Niemczech warto wspomnieć nazwiska: HUNDESHAGEN - szkoła...

Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1960

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE W czasie pierwszej wojny światowej nastąpiło bardzo poważne zubożenie gospodarcze lasów polskich zwłaszcza na terenie Królestwa Polskiego i ziem wschodnich. W zasięgu działań wojennych frond wschodniego znalazło się ponad 8 mln. Hektarów lasów. Do strat spowodowanych d...

Pożytki z lasu - ekspotacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1771

POŻYTKI Z LASU - EKSPLOATACJA. Od najdawniejszych czasów drewno i chrust stanowiły główny materiał budulcowy i opałowy. Budowa przeciętnego grodu wymagała wyrębu kilkunastu hektarów lasu, co wobec częstych pożarów osiedli oznaczało duże zużycie budulca. Drewno wykorzystywano również w bednarstwie (...

Haur - pojęcie i opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

HAUR w dziełach „OEKONOMIKA ZIEMIAŃSTWA GENERALNA" (1675 rok) oraz „SKŁAD ALBO SKAR­BIEC ZNAKOMITYCH SEKRETÓW EKONOMIKI ZIEMIAŃSKIEJ" (1693) wykazał się dobrą znajomością literatury obcej i krajowej. Autor sformułował pewne ogólne wskazania. Wskazywał na duże znacze­nie lasu jako źródła r...

Leśnictwo - IXX wiek

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

W XIX wieku naród polski nie posiadał niezależności państwowej, jednak życie kulturalne nie przesta­wało pulsować na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Pomimo wielu przeszkód stawianych przez zabor­ców powstają na ziemiach polskich różne polskie instytucje i zakłady. Jednym z takich ośrodków stał si...

Jan Miklaszewski - życiorys

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

JAN MIKLASZEWSKI (I874 - 1944). Urodził się w Łowiczu. W 1898 roku ukończył Instytut Leśny w Petersburgu. Był pracownikiem Zarządu Lasów Księstwa Łowickiego. W 1899 roku zosta aresztowany, po kilku miesiącach został wypuszczony i oddany pod nadzór policji. Następnie by kontrolerem lasów w Ordynacji...

Jan miklaszewski - biografia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1442

JAN MIKLASZEWSKI (I874 - 1944). Urodził się w Łowiczu. W 1898 roku ukończył Instytut Leśny w Petersburgu. Był pracownikiem Zarządu Lasów Księstwa Łowickiego. W 1899 roku zosta aresztowany, po kilku miesiącach został wypuszczony i oddany pod nadzór policji. Następnie by kontrolerem lasów w Ordynacji...