Jan Miklaszewski - życiorys

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jan Miklaszewski - życiorys - strona 1 Jan Miklaszewski - życiorys - strona 2

Fragment notatki:

JAN MIKLASZEWSKI (I874 - 1944). Urodził się w Łowiczu. W 1898 roku ukończył Instytut Leśny w Petersburgu. Był pracownikiem Zarządu Lasów Księstwa Łowickiego. W 1899 roku zosta aresztowany, po kilku miesiącach został wypuszczony i oddany pod nadzór policji. Następnie by kontrolerem lasów w Ordynacji Zamojskich. Przy sposobności pełnienia swych funkcji służbowych: zajmował się organizowaniem kolportażu bibuły i przeprowadzaniem rewolucjonistów przez granice austriacki Ponownie został aresztowany i po odsiedzeniu 4 miesięcy w X Pawilonie Cytadel Warszawskiej, w 1903 roku został skazany za przestępczą działalność polityczną na 3 lata zsyłki do guberni Archangielskiej. Na zesłanie jednak nie wyjechał, przekroczył granicę austriacką, gdzie zosta nadleśniczym w lasach krasiczyńskich Władysława księcia Sapiehy. Jednocześnie pełnił funkcję kontrolera lasów Ordynacji Zamojskich położonych na terenie Galicji.
Po ogłoszeniu amnestii dla więźniów politycznych w 1905 roku wrócił do Zwierzyńca na dawne stanowisko kontrolera lasów Ordynacji Zamojskich. Oprócz pracy zawodowej zajmuje się badaniami naukowymi.
W 1907 roku na I Ogólnym Zjeździe Leśników Polskich w Krakowie zreferował pracę pt. "Ogólny rzut oka na rozwój leśnictwa w Królestwie Polskim w XIX wieku". Publikacja ta to jeden najważniejszych materiałów do historii leśnictwa w Polsce, dająca krytyczną ocenę meto urządzeniowych stosowanych w Królestwie Polskim w lasach rządowych i prywatnych.
Interesował się przede wszystkim zagadnieniami służebności, ustawodawstwa leśnego, rentowności lasów rządowych. W latach 1910 - 1914 był redaktorem "Leśnika Polskiego", współpracował równie z "Sylwanem" (1907 - 1915).
Od października 1918 roku Jan Miklaszewski zajmował w Ministerstwie Rolnictwa i Dób Państwowych naczelne stanowiska gospodarczo-leśne i administracyjno-leśne:
- od 16. 10. 1918 r. był szefem IV Sekcji Lasów;
- od 29. O1. 1919 r. był kierownikiem III Sekcji Dóbr Państwowych, do której wchodziły lasy;
- od 1. 10. 1919 r. pełnił obowiązki Naczelnika Głównego Zarządu Dóbr Państwowych;
- od 1921 r. był dyrektorem Departamentu Leśnictwa, do momentu jego likwidacji utworzenia Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych (1930/31).
Jan Miklaszewski zorganizował państwową administrację leśną w Polsce, opracował szereg instrukcji służbowych, przepisów w przedmiocie gatunkowania, pomiaru i szacowania drewna, instrukcję do zbierania materiałów w celu ułożenia tablic zamożności drzewostanów (1922 r.).Była ona podstaw prac naukowo-doświadczalnych rozpoczętych przez Departament Leśnictwa. Materiały zebrane ze 18 powierzchni doświadczalnych opracował prof. Władysław Jedliński - "Tablice zasobności i przyrost drzewostanów sosnowych w Polsce" (1932 r.).


(…)

… odrabiających ćwiczenia.
W tym czasie pełnił także wiele funkcji społecznych:
- przewodniczącego Komisji Komitetu Warszawskiego Państwowej Rady Ochrony Przyrody do opracowania projektu planu regionalnego Warszawy;
- prezesa Rady Naczelnej Towarzystwa Popierania Plantacji Miast Rzeczypospolitej (od 1934 roku);
- przewodniczącego Komisji Terminologii Leśnej (kontynuował prace prof. Jedlińskiego nad opracowaniem…
… na Wydziale Leśnym SGGW. Od 193 roku obejmuje kierownictwo Zakładu Urządzania Lasu, wykładał urządzanie lasu i statystykę leśną. W 1935 roku został mianowany profesorem zwyczajnym urządzania lasu.
Był delegatem docentów w Radzie Wydziału, delegatem Senatu Akademickiego SGGW do spraw lasów szkolnych w Rogowie, przewodniczącym Komisji Doświadczalnictwa Leśnego SGGW redaktorem "Doświadczalnictwa Leśnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz