Kurs trzeci na leśnika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs trzeci na leśnika - strona 1 Kurs trzeci na leśnika - strona 2 Kurs trzeci na leśnika - strona 3

Fragment notatki:

KURS TRZECI przeznaczono dla magistrów administracji, przygotowywał do pracy na stanowisku nadleśnego generalnego, komisarza, taksatora leśnego, asesora nadleśnego profesora szkoły leśnej i naczelnika wydziału w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
Wymagania dla wstępujących na poszczególne kursy były odpowiednio zróżnicowane; na I kur; należało mieć ukończoną szkołę wydziałową lub 4 klasy szkoły wojewódzkiej, na II kurs - szkołę wojewódzką (świadectwo dojrzałości), na III kurs - patent magistra administracji w Uniwersytecie i świadectwo "z posiedzenia w całej rozciągłości Nauk Historii Naturalnej i Matematyki stosowanej".
Po reformie liczba przedmiotów na kursie teoretycznym nie uległa zmniejszeniu, a więc z konieczności wykładano je bardziej pobieżnie, a zagadnienia fachowe traktowano encyklopedycznie. System praktyk pozostawał bez zmian.
Przed objęciem stanowiska absolwent zwany był "kandydatem leśnym" i musiał zdawać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, której skład ustalała Generalna Dyrekcja Lasów Rządowych. Po egzaminie kandydat był kierowany na stanowisko pracy według wykazanych kwalifikacji i przydatności do zawodu. Po 4 latach pracy wolno było ubiegać się o wyższe stanowisko, które wymagało złożenia dodatkowych egzaminów.
Przed reformą kurs teoretyczny ukończyło 50 słuchaczy, z drugiego okresu brak danych. Grono profesorów Szkoły stanowili wybitni znawcy leśnictwa i nauk podstawowych, tj.:
Juliusz BRINKEN, Fryderyk SKARBEK, Michał SZUBERT, Adam KITAJEWSKI, Juliusz KOL­BERG.
Szkoła została zamknięta po 14 latach swego istnienia, w 1832 roku na skutek represji po powstaniu listopadowym.
Szkoła Szczególna Leśnictwa nie była wyższą uczelnią w pełni znaczenia tego słowa, reprezentowała jednak w owym czasie wysoki poziom, nie ustępujący uczelniom zagranicznym. Szkoła ta nie tylko przy­gotowywała leśników, ale również ugruntowała w społeczeństwie zrozumienie potrzeby istnienia wyższego szkolnictwa leśnego i stworzyła podstawę jego rozwoju.
Juliusz BRINKEN (1788 w Brunszwiku - 2. 06. 1846 w Warszawie)
Ukończył uniwersytet w Getyndze; w latach 1808 - 1818 pracował na różnych stanowiskach administracji leśnej w Westwalii. Do Polski przybył na zaproszenie Platera. Był naczelnym nadleśnym Królestwa Pol­skiego w latach 1818 - 1833. Położył duże zasługi w urządzaniu lasów rządowych i organizowaniu nowoczesnej administracji leśnej. W Szczególnej Szkole Leśnictwa wykładał szacowanie, urządzanie lasów oraz łowiectwo.
W latach 1827 - 1833 był współredaktorem „Sylwam".
Po upadku powstania listopadowego Instytut Agronomiczny w Marymoncie nie uległ likwidacji, lecz przez 5 lat nie funkcjonował.
W 1839 roku, decyzją Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego został przekształcony w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa z 2 oddziałami: Rolnym i Leśnym.


(…)

… je powstanie styczniowe w 1863 roku, do którego przystąpili wszyscy studenci.
W 1869 roku przekształcono polski instytut w państwowy zakład rosyjski pod nazwą INSTYTUT GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO I LEŚNICTWA w Puławach (wówczas Nowa Aleksandria). Była to wyższa uczelnia (nie akademicka) z 3-letnim planem nauczania. Wstępujący do Instytutu musieli mieć świadec­two dojrzałości i ukończone 17 lat. Do około 1880…
… i uzyskać dyplomy ich ukończenia.
W okresie okupacji i powstania warszawskiego zginęli:
rektor prof. Jan Miklaszewski; dziekan prof. S. Dziubałtowski; prof. W. Dominik; zast. Prof. St. Jachimowski; asystenci: inż. J. Pawłowicz i inż. St. Gierczyński.
Po upadku powstania warszawskiego Niemcy wywozili pozostałe mienie uczelni, nie zdążyli jednak wysadzić gmachu.
W lutym 1945 roku zapadło postanowienie…
… ta wprowadzała zasadę corocznych wyborów rektora, prorektora i dziekanów. Pierwszym dziekanem Wydziału Leśnego na SGGW był Ryszard BIEHLER. Następnie tę funkcję pełnili profesorowie: Marcinkowski, Dziubałtowski, Schwarz, Dominik, Wierzbicki, Jedliński.
W roku akademickim 1920/21 na Wydziale Leśnym istnieją zakłady:
chemii ogólnej
- prof. T. Miłobędzki;
botaniki ogólnej
- prof. S. Dziubałtowski;
mineralogii…
… do użytku SGGW oficynę domu przy ul. Hożej 74, w 1924 roku uzyskano pomieszczenia dla Zakładu Komunikacji Leśnych i Geodezji przy placu Trzech Krzyży 8. W 1927 roku Zakład Botaniki SGGW został przeniesiony z lokalu przy ul. Miodowej 23 do specjalnego pawilonu przy ul. Rakowieckiej 8. W 1929 roku została oddana do użytku SGGW część niewykończonego gmachu chemii przy ul. Ra­kowieckiej 8. Szczupłe…
… do 1914 roku. W 1916 roku został ewakuowany do Charkowa i dał początek uczelni radzieckiej (Instytut Leśny w Kijowie).
W połowie XIX wieku, w 1845 roku założono GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARSKIE, którego działalność w ramach sekcji leśnej przyczynia się do rozwoju piśmiennictwa leśnego oraz utworzenia szkoły leśnej.
W 1871 roku utworzono kursy leśne (głównie dzięki staraniom Henryka Strzeleckiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz