Leśnictwo - IXX wiek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leśnictwo - IXX wiek - strona 1

Fragment notatki:

W XIX wieku naród polski nie posiadał niezależności państwowej, jednak życie kulturalne nie przesta­wało pulsować na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Pomimo wielu przeszkód stawianych przez zabor­ców powstają na ziemiach polskich różne polskie instytucje i zakłady. Jednym z takich ośrodków stał się INSTYTUT AGRONOMICZNY w MARYMONCIE , powołany do życia w 1816 roku , uruchomiony w 1820 roku, który był pierwszą wyższą rolniczą uczelnią w Polsce . W Instytucie Agronomicznym leśnictwo nie stanowiło odrębnego wydziału, lecz było wykładane jako jeden z przedmiotów.
W tym samym czasie, na podstawie postanowienia z dnia 17 października 1816 roku została powołam w Warszawie SZCZEGÓLNA SZKOŁA LEŚNICTWA przy UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM . Pod legała on Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Prezesem Rady Szkolnej, a także kierownikiem uczelni był LUDWIK PLATER , ówczesny Dyrektor Jeneralny Lasów Rządowych, który opracował pro jekt ustroju szkoły, plan nauki, a także zasady przyjmowania absolwentów do służby rządowej po ukoń~ czemu nauki oraz dalszy ich awans.
31 marca 1818 roku rozpoczął pracę pierwszy na ziemiach polskich instytut naukowy, poświęcony wy~ łącznie leśnictwu. Pierwszy rok studiów korzystał z pomieszczeń Uniwersytetu, ale w następnym roks akademickim (1818/19) Szkoła otrzymała własną siedzibę przy ul. Mazowieckiej.
Szkoła miała daleko idący samorząd o szerokim zakresie działalności. O wszystkich sprawach decydowa­ła Rada Szkoły złożona z profesorów, przewodniczącym Rady i kierownikiem Szkoły był Ludwik Plater .
BARTNICTWO 2001
Strona 1 z 2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz