Instytut Agronomiczny

note /search

Leśnictwo - IXX wiek

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Historia leśnictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1351

się INSTYTUT AGRONOMICZNY w MARYMONCIE, powołany do życia w 1816 roku, uruchomiony w 1820...

Kurs trzeci na leśnika

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

do encyklopedycznego wykładu leśnictwa dla rolników. W 1862 roku Instytut Agronomiczny uległ likwidacji...

Wychowanie na ziemiach polskich pod zaborami

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 2835

Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich pod zaborami Utrata przez Polskę niepodległości w 1795 r. bardzo drastycznie odbiła się nie tylko na życiu politycznym i społeczno-ekonomicznym kraju , ale także na losach oświaty, nauki i kultury - bez względu na zabór, w którym znalazły się rozdarte międ...

Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski

  • Uniwersytet Warszawski
  • Europeistyka
Pobrań: 3178
Wyświetleń: 4669

Zarys historii gospo- darczej Polski Janusz Skodlarski Zarys historii gospo- darczej Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 2000 Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Redaktor: Jadwiga Gniazdowska Korektor: Barb ara Wichan Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2...