Rozwój ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych - strona 1 Rozwój ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych - strona 2 Rozwój ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD I - Rozwój ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Zasady dwustopniowej klasyfikacji nauk ekonomiczno-rolniczych . Klasyfikacja nauk dwustopniowa: Nauki ogólne : Nauki przyrodnicze i Ekonomia Nauki szczegółowe : Nauki rolnicze i Nauki Ekonomiczno-Rolnicze Trójstopniowa klasyfikacja nauk ekonomiczno-rolniczych. Klasyfikacja nauk trójstopniowa: a) Nauki podstawowe  biologiczne, fizyczne, chemiczne  ekonomia, matematyka b) Nauki kierunkowe  produkcja roślinna i zwierzęca (chemia rolna, anatomia i fizjologia roślin i zwierząt, żywienie, gleboznawstwo)  ekonometria  rachunkowość  statystyka c) Nauki szczegółowe  hodowla roślin i zwierząt szczegółowa uprawa roślin ekonomika rolnictwa polityka agrarna ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych Dyscypliny wchodzace w skład nauk ekonomiczno-rolniczych. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych Rachunkowość rolnicza Ekonomika rolnictwa Statystyka rolnicza Polityka rolna Ekonomika i organizacja pracy Handel rolny Wymienić i omówić etapy wyodrębniania się ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Gromadzenie wiedzy praktycznej - empiria Kształtowanie się nauk ekonomiczno-rolniczych i rolniczo-ekonomicznych Wyodrębnianie się Ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych z Ekonomii Rolniczej Ad. A. Gromadzenie wiedzy praktycznej - empiria Empiria - oparty na doświadczeniu, (rolnik) gromadzi fakty i na tym się opiera, ale nie jest w stanie wytłumaczyć dlaczego zachodzą takie mechanizmy a nie inne i np. dlaczego pszenica krzewi się wiosną i bronuje się ją wiosną, żyto krzewi się jesienią, więc nie bronujemy już jego na wiosnę. Pierwsze dzieło o gospodarstwie wiejskim: „ De re rustica” - Marcus Porcius Cato - Katon Starszy - III i II w. p.n.e. Inni twórcy Kolumella XVI w. n.e. - „De re rustica” Gostomski Anzelm (1508-1588) ”Gospodarstwo” ostatnie wyd. z 1843 r. pt.: „Notaty gospodarskie” Zawadzki Teodor - kalendarz gospodarski pt. „Memoriale oeconomicum” 1616 r.

(…)

… rolnika. Nadwyżka ta w postaci renty gruntowej przypada właścicielowi ziemskiemu i stanowi bogactwo narodu. Jedyną pracą produkcyjną jest praca w rolnictwie a jedyną klasą produkcyjną sa właściciele ziemscy. Drobni chłopi i dzierżawcy stanowią wg fizjokratów klasę nieprodukcyjną, albowiem nie wytwarzają nadwyżki. Podobnie nieprodukcyjny jest przemysł, ponieważ przetwarza to co już wytworzyła przyroda…
… głównym kryterium racjonalności gospodarowania, którym jest zachowanie żyzności gleby, dając tym samym prymat względom przyrodniczym nad ekonomicznymi. Wybór określonego systemu polowego czyli płodozmianu Thaer uznaje za absolutną doskonałość. Według niego system płodozmianu umożliwia produkcję coraz tańszej żywności, wierzy on bowiem , że wzrostowi nakładów produkcyjnych w rolnictwie towarzyszy wzrost ich produkcyjności, w związku z czym koszty produkcji mają tendencję spadkową. „Nowe Rolnictwo” w gospodarowaniu: likwidowało ugór zastąpiwszy go uprawą wielu nowych roślin pastewnych (motylkowych i okopowych) oraz przemysłowych, wprowadziło ciężkie pługi obracalne
wprowadziło przejście od ekstensywnego pastwiskowego do intensywnego alkierzowego chowu zwierząt (obornik).
Poglądy te były rozwijane przez następców…
… pierwszy pierwszy polski podręcznik ekonomiki rolnictwa. Jest on odbiciem myśli ekonomicznej okresu feudalnego, dla którego głównym zagadnieniem ekonomicznym była maksymalizacja renty gruntowej, oparta na wyzysku chłopów.
Ernest Laur i jego wkład do nauki EiOGR
Ernest Laur (1871-1964)
Założyciel i kierownik biura rachunkowego Broole w Szwajcarii.
Opracował system rachunkowości rolniczej dla gospodarstw…

Kameralizm - XVIII w. rolnictwo jest najważniejszym dziełem gospodarki narodowej, bo tu powstają nowe produkty. Przekształcił się on w :
Fizjokratyzm - mówiący, iż rolnictwo jest jedynym działem produkcyjnym
Jego przedstawicielami byli:
Quesnay F. (1694-1774) twórca teorii przedsiębiorstwa kapitalistycznego w rolnictwie
Turgot A.R. (1727-1781) twórca prawa zmniejszających się przychodów z ziemi (rachunek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz