Ekonomika gospodarki żywnościowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 7343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika gospodarki żywnościowej - strona 1 Ekonomika gospodarki żywnościowej - strona 2 Ekonomika gospodarki żywnościowej - strona 3

Fragment notatki:

Ich łączna objętość to 17 stron. Każdy wykład jest oddzielony, wyszczególnione są rzeczy na które należy zwrócić szczególną uwagę. Pojawiają się obliczenia. Problemy jakie zostały poruszone w pierwszym dokumencie to: ekonomika, makroekonomia i mikroekonomia, cechy produkcji rolniczej, miary produkcji rolniczej, kategorie produkcji, produkcja towarowa, zasoby pracy, zasoby kapitału, intensywność produkcji rolniczej, nakłady, techniki wytwarzania, koszty w rolnictwie, czynniki kształtujące bezpośrednie dochody w rolnictwie. Reszta dokumentów rozwija tematy z pierwszego dokumentu, poszerzając je. Występują tam tabele, wzory i obliczenia. Jeśli do tej pory miałeś problem z którymkolwiek z tych tematów ta notatka jest dla Ciebie. Wszystko wyjaśnione bardzo dobrze. Przejrzystość i klarowność to zalety tej notatki. Treść notatki jest bardzo rozbudowana. Szczerze polecam.

W1 17.02.2010 r. Zakres ekonomiki gospodarki żywnościowej
Ekonomika gospodarki żywnościowej to ekonomia w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Obejmuje zakres makro i mikro ekonomiczny.
Zakres makro-ekonomiczny ekonomiki gospodarki żywnościowej:
1. Zajmuje się przekształceniami struktury agrarnej w rolnictwie
2. Obejmuje ogólny rozwój rolnictwa i przetwórstwa spożywczego
3. Ich powiązania z resztą gospodarki i rynkami światowymi
Ad 1. struktura agrarna - struktura obszarowa gospodarstw rolnych, procentowy udział gospodarstw różnych grup wielkości: małych, średnich i dużych.
Przemiany agrarne w rolnictwie - przemiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zwiększenie udziału dużych przedsiębiorstw a zmniejszenie małych
Ad 2. powiększanie gospodarstw i zwiększanie produkcji, doskonalenie: wydajności produkcji, technologie produkcji, lepsze gospodarowanie zasobami w rolnictwie
Ad 3. rozwój gospodarki żywnościowej przejawia się w tworzeniu powiązań pomiędzy rolnictwem a przetwórstwem spożywczym, czyli tworzeniu branż gospodarki żywnościowej.
Branże gospodarki żywnościowej - zajmują się produkcją i przetwórstwem poszczególnych surowców żywnościowych. Główne to: mięsna, mleczarska, zbożowa, owocowo-warzywna, cukrownicza, ziemniaczana, olejarska.
Rolnictwo jest producentem produktów i surowców żywnościowych.
Przemysł spożywczy - przetwórczy, przetwarza surowce.
Zakres mikro-ekonomiczny ekonomiki gospodarki żywnościowej:
- zajmuje się ekonomiką poszczególnych jednostek produkcyjnych, czyli gospodarstw rolnych w rolnictwie i przedsiębiorstw w przetwórstwie spożywczym.
Gospodarstwa rolne - gospodarstwa indywidualne prywatnych właścicieli, spółdzielnie produkcji rolniczej, spółki Skarbu Państwa prywatnych właścicieli,
Przedsiębiorstwa w przetwórstwie - przetwarzanie surowców produkcji żywności (czyli produkcji w obszarze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego)
Produkcja rolnicza obejmuje:
- produkcję roślinną - surowe produkty pochodzenia roślinnego (zbiory danego roku) - produkcję zwierzęcą - produkcję żywca rzeźnego poszczególnych gatunków (wieprzowego, wołowego, drobiowego, baraniego) i produkty zwierzęce pochodzenia (mleko, jaja, wełna) uzyskane w ciągu roku.
Wyniki produkcji rolniczej obejmują zarówno produkty główne jak i uboczne, ponieważ koszty są ponoszone na całą produkcję.
Cechy produkcji rolniczej:
- ma charakter sezonalny, dlatego jej podaż nasila się lub występuje tylko sezonowo.
- jest produkcją żywych organizmów, dlatego jej ilość i jakość zależy nie tylko od technologii, ale także: od klimatu w regionie położenia, warunków pogodowych danego roku produkcyjn

(…)

…, ale także:
klimatu w rejonie usytuowania
warunków pogodowych danego roku produkcyjnego
czynników losowych jak: powódź, susza, choroby, epidemie.
Miary produkcji rolniczej:
Jednostki naturalne do pomiaru rozmiarów fizycznych(kg, l, dt, t)
Jednostki przeliczeniowe do przeliczania wartości żywieniowej(jednostki owsiane, zbożowe, kcal)
Wyrażenie wartości, czyli ilość x cena przy użyciu cen bieżących, stałych…
… produkcji
technologii (stopnia mechanizacji itp.)
organizacji produkcji (nakłady paliwa itp.)
Nakłady wyraża się w jednostkach naturalnych i wartościowo.
Do oceny efektywności gospodarowania nakładami służy odniesienie nakładów do ich efektów, czyli wyników produkcyjnych (do ich pomiaru służą kategorie produkcji).
Nakłady na prod.globalną Npg = Npracy + Nśr.wł. + Nśr.zakup.
Npkb = Npracy + Nśr.zakup. Npkn…
…, czynników losowych (choroby, epidemie, susza, powódź)
Produkcja przetwórstwa spożywczego to przetwarzanie surowców żywnościowych i produkcja finalnych produktów żywnościowych uzyskana w ciągu roku.
Miary produkcji w gospodarce żywnościowej:
-jednostki naturalne do pomiaru fizycznych rozmiarów produkcji (szt, kg, tony, litry)
-wyrażanie wartościowe, czyli ilość*cena Ceny w gospodarce żywnościowej: -bieżące…

Koszty jednostkowe to koszty całkowite przypadające na 1 jednostkę produkcji w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym Koszty jednostkowe służą do ustalania i porównywania zmian opłacalności jednostkowej produkcji w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym W5 21.04.2010 Dochody w gospodarce żywnościowej
Wypracowanie dochodu to główny cel działalności produkcyjnej i usługowej
Wielkość , wydajność i wartość…
…, o ponadto decyduje o możliwościach doboru roślin do uprawy. Jakość poszczególnych powierzchni określają klasy bonitacyjne.
Jakość określa się także za pomocą wskaźnika - hektary przeliczeniowe.
Hektary przeliczeniowe wyrażają powierzchnię ogólną gospodarstw w hektarach IV klasy bonitacyjnej. Do obliczania hektarów przeliczeniowych służą współczynniki przeliczeniowe, które wyrażają plonowanie(wydajność) 4…
… produkcji
Zp - produktów wytworzonych w gospodarstwach i zużytych do ich dalszej produkcji jak ziarno na paszę dla zwierząt, rośliny paszowe = zielonki na pastwiskach , rośliny pastewne, produkty zużycia produkcyjnego stanowią nakłady materiałów własnych, wyprodukowanych w gospodarstwach, to produkcja własnych nakładów na produkcję.
Produkcja globalna odzwierciedla faktyczne rozmiary produkcji czyli skalę…
…)
działalność gospodarcza poza rolnicza (80% to handel): sklep, przetwórstwo, agroturystyka, dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń, chałupnictwo, rękodzieło, rzemiosło, usługi sprzętem rolniczym na rzecz sąsiadów.
praca (rolnika, żony, dzieci)
emerytury, renty i inne świadczenia socjalne
dotacje do produkcji (państwo wspiera jakąś działalność, np. hodowla zwierząt pod ochroną, dopłaca do kredytów - kredyty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz