Makroekonomia i mikroekonomia

Nasza ocena:

4
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia i mikroekonomia - strona 1

Fragment notatki:

a)  Makroekonomia - (skala globalna, I poziom) –transport zawiera się w makroekonomii;  ekonomika transportu łączy się z makroekonomią; makroekonomia oddziałuje w pewien sposob na  ekonomikę transportu i odwrotnie; -bada makroproporcje w gospodarowaniu w zakresie globalnym oraz w procesie wzrostu  gospodarczego, -opisuje czynniki: wzrostu PKB, bilans płatniczy, problematykę kapitału(inflacja..),mechanizmy regulowania rynkow. -bada: rynek towarowy, r. usług, r. pieniężny(kapitałowy), r. pracy. b)  Mikroekonomia- (bada prawa w mikroskali, I poziom) – bada przedsiębiorstwa, układ  gospodarstw domowych, inne jednostki nie wytwarzające dobr czyli jednostki budżetowe,  administracje, systemy budżetowe, instytucje finansowe; zachodzą rownież relacje miedzy  mikroekonomia a ekonomika transportu; istnieją rynki: usług, pracy, towarowy, finansowy, ktore  wiążą się z podmiotami badań mikroekonomii. -bada prawa i prawidłowości w sferze realnej gospodarki(w sferze mikro) -bada gospodarcze przedsięwzięcia pochodzące z zasobow, -bada: firmy w sferze realnej( popyt, podaż), funkcjonowanie gospodarstw domowych, podmioty użyteczności publicznej(usługi) np. transport publiczny, samorządy... -kieruje się kryterium racjonalności- poszukiwanie możliwych wariantow(skuteczność,  użyteczność,efektywność działania), -maksymalizacja efektow lub minimalizacja nakładu(częściej). Inne (II poziom badawczy) -ekonomika rolnictwa -ekonomika przemysłu -ekonomika budownictwa itd. III poziom badawczy- ekonomiki branżowe- segmenty działalności, układ gałęziowy transportu: -ekonomika transportu morskiego -ekonomika transportu kolejowego -ekonomika transportu portow morskich -ekonomika transportu samochodowego -ekonomika transportu lotniczego EKONOMIKA TRANSPORTU- dyscyplina dydaktyczna i badawcza -bada podstawowe prawa i prawidłowości o charakterze organizacyjnym, techn.-produkcyjnym, ekonomicznym w ramach procesu działalności gospodarczej realizowane w obszarze transportu, -jednocześnie korzysta z dorobku makroekonomii prawa i postrzega ja w korelacji z innymi  działamigospodarki, zaś mikroekonomia od strony metodycznej i metodologicznej. Dziedziny, z ktorymi wiążę się ekonomika transportu: -geografia transportu -statystyka ekonomiczna -prawo transportowe (prawo morskie, prawo kolejowe) -zarządzanie Metody, ktorymi się posługuje: *metoda logicznego wnioskowania: indukcji, dedukcji, *m.analizy ekonomicznej- porownawczej, systemow transportowych, *m.statyczne, ekonomiczne, matematyczne *powiązanie ekonomiki z działami, sektorami przemysłu, budownictwa, rolnictwa, *związek z naukami prawnymi i administracja, regulacja rynku, Struktury ekonomiki transportu: a)badanie relacji w układach działowych

(…)

…,
*m.statyczne, ekonomiczne, matematyczne
*powiązanie ekonomiki z działami, sektorami przemysłu, budownictwa, rolnictwa,
*związek z naukami prawnymi i administracja, regulacja rynku,
Struktury ekonomiki transportu:
a)badanie relacji w układach działowych
-transport kolejowy,
-tr.drogowy
-tr.lotniczy
-tr.morski,
-tr.środladowy
b)system wiedzy
c)system transportowy i działalność gospodarcza
d) – tr.lądowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz