Renta gruntowa

note /search

Wykład - rynek ziemi

  • Uniwersytet Łódzki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1764

lasów i przekształcić teren na pola uprawne). Zagadnienie opodatkowania renty gruntowej (podatek...

Renta pieniężna - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2156

ekonomicznej jest renta gruntowa (renta różniczkowa). Renta gruntowa jest realizowana poprzez wyższe przychody...

Zachowanie ładu przestrzennego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1883

miejskich: - wprowadzenie gospodarki rynkowej- powrót mechanizmu renty gruntowej * (wcześniej bez wartości...

Rynki kapitału-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

kapitału, zdyskontowanych według rynkowej stopy procentowej. Ziemia i renta gruntowa Podaż ziemi jest stała...