Renta gruntowa

Wykład - rynek ziemi

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1148

lasów i przekształcić teren na pola uprawne). Zagadnienie opodatkowania renty gruntowej (podatek...

Renta pieniężna - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1848

ekonomicznej jest renta gruntowa (renta różniczkowa). Renta gruntowa jest realizowana poprzez wyższe przychody...

Zachowanie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Ciok
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1708

miejskich: - wprowadzenie gospodarki rynkowej- powrót mechanizmu renty gruntowej * (wcześniej bez wartości...

Rynki kapitału-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

kapitału, zdyskontowanych według rynkowej stopy procentowej. Ziemia i renta gruntowa Podaż ziemi jest stała...