Renta gruntowa

note /search

Wykład - rynek ziemi

  • Uniwersytet Łódzki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1197

lasów i przekształcić teren na pola uprawne). Zagadnienie opodatkowania renty gruntowej (podatek...

Renta pieniężna - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1911

ekonomicznej jest renta gruntowa (renta różniczkowa). Renta gruntowa jest realizowana poprzez wyższe przychody...

Zachowanie ładu przestrzennego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1715

miejskich: - wprowadzenie gospodarki rynkowej- powrót mechanizmu renty gruntowej * (wcześniej bez wartości...

Rynki kapitału-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

kapitału, zdyskontowanych według rynkowej stopy procentowej. Ziemia i renta gruntowa Podaż ziemi jest stała...