Nakłady i koszty w gospodarstwie rolnym- ćwiczenie 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nakłady i koszty w gospodarstwie rolnym- ćwiczenie 10 - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenie 10 –Nakłady i koszty w gospodarstwie rolnym
Nakłady: zespól środków (materiałów i pracy) skierowanych do produkcji
– cechy nakładów: materialna postać, zastosowanie w produkcji, ujmowane w jednostkach
naturalnych, nie zawierają kosztów majątkowych.
– podział i przeciętna wartość nakładów w gospodarstwach indywidualnych w 2005
55,8 jedn. zboż./ha
Nakłady Globalne
na Prod. Glob. = 64,3
7,6
48,2
Nakłady Pracy
Nakłady Rzeczowe
13,8
34,4
Nakłady
Własne
42,0
32,6
Zużycie
Pośrednie
Nakłady
Towarowe
Nakłady
Gospodarcze
(na produkcję
końcową brutto)
Amortyzacja
4,0
Nakłady
Towarowo-Pieniężne
30,4
4,1
37,9
Nakłady
Pochodzenia
Rolniczego
Usługi
Nakłady na
Produkcję
Końcową Netto
Nakłady
Pochodzenia
Nierolniczego
26,3
Koszty: wszelkie wydatki ponoszone przez gospodarstwo w ciągu roku związane z jego istnieniem
i produkcją (koszty nakładów i koszty majątkowe)
– cechy kosztów: ujmowane wartościowo, dotyczą działalności finansowej, zależą od cen,
zawierają koszty majątkowe.
– podział i przeciętna wartość kosztów w gospodarstwach indywidualnych w 2005 r.
64,3 jedn. zb./ha
Koszty Własne
55,8
8,5
Koszty Majątkowe
4.2
Roszczenie
Kapitałowe
2.2
2.0
renta gruntowa
% kapitału
Świadczenia
Pieniężne
Koszty Nakładów (Nakład globalny)
4,3
Koszty Materialne
(nakłady rzeczowe)
podatki
44,2
ubezpieczenia
% pożyczek
Koszty Materiałowoczynsze dzierżawne
-Pieniężne
(zużycie pośrednie)
6,0
Płatności
48,2
26,3
13,3
13,8
4.0
Amortyzacja
Koszty
Pracy
1,7
Koszt
Pracy
Najemnej
7,6
5,9
Koszt
Pracy
Własnej
koszt surowców przemysłowych i usług
koszt surowców rolniczych z zakupu
koszt własnych surowców rolniczych (obrót wewn.)
Koszty pracy w gospodarstwie rolnym:
– obliczane jako dochód z pracy: = produkcja – wszystkie koszty bez kosztów pracy
KP = PG-NRZ –KM=PK-NT-KM=PCZ-KM= 5–10 jedn. zboż./ha
KPwłasnej= DR-RoszKap
– obliczane na podstawie wynagrodzenia za pracę np. minimalnego = 16 jedn.zboż./ha:
wynagrodzenie minimale = 10–15 jedn.zboż./miesiąc = 0,4 jend.zboż./dzień
przeciętne nakłady pracy na 1 ha = 30–50 dni pracy/ha
Obliczanie roszczeń kapitałowych w gospodarstwach rolnych:
– renta gruntowa = 1–5 jedn. zboż/ha = 2–3% wartości ziemi
– % środków trwałych:
– stopa zwrotu kapitału w rolnictwie = 3–5%
– % środków trwałych = 3%(wartość aktualna środków trwałych)
= 3%(połowa wart. śr. trawach w momencie powstania)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz