Renta pieniężna - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Renta pieniężna - omówienie - strona 1 Renta pieniężna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Renta pieniężna
Renta pieniężna jest specyficzną formą dochodu.
Termin ten występuje w różnych znaczeniach, jednak istota tej kategorii polega na tym, że
dochód w formie renty jest otrzymywany w długim okresie czasu, regularnie (miesięcznie,
rocznie), z różnych tytułów, np. ulokowanego kapitału finansowego, wydzierżawionej ziemi.
Na podstawie kryterium pochodzenia można wyróżnić:
*
rentę ekonomiczną,
*
rentę z kapitału (odsetki),
*
rentę społeczną.
Renta ekonomiczna to nadwyżka, którą właściciel osiąga z tytułu zastosowania zasobów
(czynników wytwórczych) ponad alternatywny koszt ich zastosowania.
Szczególną formą renty ekonomicznej jest renta gruntowa (renta różniczkowa). Renta
gruntowa jest realizowana poprzez wyższe przychody (przy niższych kosztach wytwarzania)
w stosunku do innych producentów rolnych. Występuje renta różniczkowa I, gdy rolnik
wykorzystuje lepsze warunki glebowe i klimatyczne i renta różniczkowa II, gdy lepiej
wykorzystuje ziemię w wyniku dokonanych inwestycji.
Renta z kapitału jest to rodzaj stałego dochodu. Realizuje ją właściciel (rentier) tego
kapitału, głównie w formie odsetek wypłacanych okresowo.
Renta społeczna to dożywotnie świadczenie pieniężne należne pracownikowi po
przepracowaniu określonej ustawowo liczby lat i po osiągnięciu wymaganego wieku,
związane z wypracowanym przez pracownika kapitałem. Ten rodzaj renty określany jest jako
emerytura lub renta starcza.
Społeczny charakter renty wynika stąd, że w okresie aktywności zawodowej pracodawca lub
pracownik (albo solidarnie) są zobowiązani do wnoszenia składek ubezpieczeniowych, które
tworzą kapitał na przyszłe potrzeby emerytalne pracownika.
Pojęcie renty społecznej ma szersze znaczenie, gdyż obejmuje także rentę chorobową, rentę
inwalidzką, rentę rodzinną.
Renty te są wypłacane z publicznych środków finansowych (budżetu państwa, funduszy
ubezpieczeń społecznych). W takim zakresie są to w istocie świadczenia pieniężne, a pojęcie
renty związane jest ze stałością i regularnością otrzymywanego dochodu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz